Последни събития

Стартира се процедура по изграждане и развитие на безжична мрежа в ОУ “Васил Априлов”, гр.Русе. В срок до 25.03.2019 г.  се събират технически и ценови оферти от доставчици, които да съответстват на Задължителните минимални изисквания за изграждане на безжични мрежи. …