Последни събития

Видео уроци


Наръчник за родители – “Добре дошли в 1 клас”


ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ОУ „ ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – РУСЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 


Представителна изява на клуб “Светът събран на една сцена”

по проект 

BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

представиха ученическата постановка

„КАК СЕ ЛЕКУВА ЛЪВСКИ СТРАХ“


Връчването на свидетелствата за основно образование се превърна в незабравимо и топло изпращане на учениците от ОУ „Васил Априлов“.

Втори юли бе един много специален ден, в който изпратихме нашите пораснали ученици. Една пъстра палитра от личности, с неповторими характери присъщи за тяхното време. След седем години на упорит училищен труд и незабравими емоции дойде моментът на раздялата.

Класният ръководител г-жа Д. Панова и учителят ЦОУД г-жа М. Тодорова с насълзени очи отправиха своите майчински съвети за бъдещата реализация на мечтите на седмокласниците. От името на началните учители с мили думи и пожелания към тях се обърна г-н Д. Джуров. Прочувствени поздравления отправиха и всички учители, които са им преподавали. Всеки един от възпитаниците беше подготвил емоционално есе за прекараните седем години в ОУ „Васил Априлов“. Учениците изненадаха присъстващите учители, служители и родители, споделяйки свои спомени, проблеми и благодарности.

Представиха снимки обобщени чрез презентация от ученика Цветан Василев.

От името на завършващите ученици обръщение направи ученикът Теодор Георгиев.

Директорът на училището г-жа Г. Григорова се обърна към всички присъстващи с кратко и емоционално слово, след което връчи грамоти и книги на деветимата отличници.

Снимки от завършването можете да разгледате в нашата галерия


„Една усмивка, една сълза и много свидни спомени”

Някога, съвсем не толкова отдавна, в двора на нашето свидно училище се събраха за първи път група стреснати и любопитни малчугани. На 30.06.2020 год. в двора на ОУ „Васил Априлов“ се състоя тържествено връчване на удостоверенията за завършен начален етап на образование. След четири изпълнени с учение и усърдие години ние пак се радвахме да видим двора на свидното ни  училище, изпълнен с усмихнати деца и родители.  

Учениците от IVа и IVб  класове под ръководството на своите учители

-г-жа Д. Георгиева

-г-жа М. Петрова

-г-жа Р. Данчовска

-г-н Д. Джуров

бяха подготвили весела и забавна програма с която изненадаха гостите на празника.

Директорът на училището г-жа Г. Григорова връчи грамоти и книги на отличниците.

От името на родителите с думи на благодарност към учителите се обърна г-жа Петя Любенова.

Тържеството приключи с напътствия, сълзи и цветя.

Continue reading “Последни събития”