Последни събития

График за провеждане на изпити на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година – Първа редовна изпитна сесия. ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК Уважаеми родители, От настоящата учебна 2018/2019 година в ОУ „Васил Априлов“ – Русе ще се използва и …