Последни събития

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 г. –  Редовна изпитна сесия. ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК Уважаеми родители, От настоящата учебна 2018/2019 година в ОУ „Васил Априлов“ – Русе …