Последни събития

Седмица на проектните дейности 15.12.2020 – 21.12.2020 г. I – IV клас

В периода от 15.12 до 21.12.2020 година се проведе седмица на проектните дейности с най-малките ученици от ОУ “Васил Априлов”. Учениците от началния курс рисуваха, твориха и се подготвиха за коледните празници. Насладете се на техните изпълнения тук.

Училищното настоятелство благодари  на всички участници и техните ръководители за положените усилия и прекрасното изпълнение!


График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет, редовна изпитна сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021 г.


УВАЖАЕМИ  УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ОТ ОУ „ ВАСИЛ АПРИЛОВ“,

В периода от 30.11.2020г. до 21. 12.2020г. с учениците от ОУ „ Васил Априлов“ ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда през платформата Google Classroom  Meet  и електронните класни стаи.

За  I IV клас

От 30.11.2020г. до 14.12.2020г. ще се провеждат синхронни  учебни занятия  по утвърденото седмично разписание преди обяд   и целодневно обучение след обяд  по следните  часови  графици:

Разписание

за обучение от разстояние в електронна среда за учениците  преди обяд

 

I-  IV клас

1 ч

8.00ч. – 8.20ч.

2ч.

9.00ч. – 9.20ч.

3ч.

9.40ч. -10.00ч.

4ч.

10.20ч. – 10.40ч.

5ч.

11.00ч. – 11.20ч.

6ч.

11.40 – 12.00ч.

Разписание

за целодневна организация на учебния ден от разстояние в електронна среда след обяд.

 

I-  IV клас

1ч.

 

13.30ч.- 13.50ч.  Отдих и физическа активност/ Игри

2ч.

 

14.00ч. – 14.20ч. – Самоподготовка

3ч.

14.40ч. – 15.00ч. – Самоподготова

4ч.

 

15.20ч. – 15.40ч. – Самоподготовка

5ч.

 

16.00 ч. – 16.20ч. – Занимания по интереси/ ПБО

6ч.

16.40ч. – 17.00ч. – Занимания по интереси/ ПБО

От 15.12. 2020г.  до 21.12. 2020г. ще се провеждат Проектни дейности- занимания по интереси, работа за преодоляване на затудненията, работа по проекти на класа по следния график:

 

Преди обяд

1ч.

9.00ч. – 9.20ч.- даване на насоки и консултации от учителя за работа по проекти/ синхронно/

2ч.

9.20ч. –  10.40 ч.– работа по проекти и занимания по интереси/ асинхронно/

3ч.

10.40 – 11.00ч. – приемане на работата от учителя / синхронно/

 

След обяд

1ч.

14.30ч. – 14.50ч.- даване на насоки и консултации от учителя за работа по проекти/ синхронно/

2ч.

14.50ч. –  15.30 ч.– работа по проекти и занимания по интереси/ асинхронно/

3ч.

15.30 – 16.20ч. – приемане на работата от учителя / синхронно/

Присъствието на всички ученици в учебните часове в Classroom  е задължително и на неприсъстващите ще се поставят отсъствия. Проектните дейности също ще се провеждат през  Classroom  и са препоръчителни за всички ученици от  I – IV  клас. 

За  V – VII клас

От 30.11.2020г. до 21.12.2020г. ще се провеждат синхронни  учебни занятия  по утвърденото седмично разписание преди обяд   и целодневно обучение след обяд  по следните  часови  графици:

 

ПРЕДИ ОБЯД

СЛЕД ОБЯД

1ч.

 

8.00ч. – 8.30ч.

14.00ч. – 14.20ч. Отдих и физическа активност

2ч.

 

8.50ч. – 9.20ч.

14. 40ч. – 15.10ч. Самоподготовка

3ч.

9.50ч. – 10.20ч.

15.20ч. – 15.50ч. Самоподготовка

4ч.

 

10.40ч. – 11.10ч.

16.00ч. – 16.30ч. Самоподготовка

5ч.

 

11.30ч. – 12.00ч.

16.40ч. – 17.10ч. Занимания по интереси/ Проектно базирано обучение

6ч.

12.20ч. – 12.50ч.

17.10ч. – 17.30ч. Занимания по интереси/ ПБО

7ч.

13.10ч. -13.40ч.

 

Присъствието на всички ученици в учебните часове е задължително. На неучастващите ще се поставят отсъствия.

Организацията за занятията в периода 30.11.2020г. – 21.12.2020г. се осъществява по решение на Педагогическия съвет.


Уважаеми родители и ученици от 5-7 клас,

Информираме ви, че считано от 23.11 до 30.11 /включително/ ще продължи обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ през Google Classroom. Всички учебни часове ще се провеждат по седмичното разписание онлайн и ще започват в часа, в които започват в училище. Учебните часове ще са с продължителност 30 минути. Всички ученици са длъжни да се включат в обучението през профилите си в Classroom и да участват в уроците. На невключилите се ще им бъдат поставяни отсъствия. График на учебните часове: 

1ч. 8.00ч. – 8.30ч.

2ч. 8.50ч. – 9.20ч.

3ч. 9.50ч. – 10.20ч.

4ч. 10.40ч. – 11.10ч.

5ч. 11.30ч. – 12.00ч.

6ч. 12.20ч. – 12.50ч.

7ч. 13.10 ч. – 13.40ч.

Пазете се и останете здрави, от ръководството!


Уважаеми родители на учениците от 5-7 клас,От 12.11.2020г. / четвъртък/ до 20.11.2020г. / петък/ с учениците от 5 до 7 клас ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда през Google Classroom . Всички учебни часове ще се провеждат по седмичното разписание онлайн и ще започват в часа, в които започват в училище. Продължителността на учебните часове е 30 мин. Всички ученици са длъжни да се включат в обучението през профилите си в Classroom и да участват в уроците. На невключилите се ще им бъдат поставяни отсъствия. График на учебните часове:

1ч. 8.00ч. – 8.30ч.

2ч. 8.50ч. – 9.20ч.

3ч. 9.50ч. – 10.20ч.

4ч. 10.40ч. – 11.10ч.

5ч. 11.30ч. – 12.00ч.

6ч. 12.20ч. – 12.50ч.

7ч. 13.10 ч. – 13.40ч.

От ръководството

 


Анкета – мнението на родителите относно организацията на учебния процес в епидемиологична обстановка


Заповед №260 за преминаване към ОРЕС за периода 29.10.2020 – 12.11.2020


Видео уроци


Наръчник за родители – “Добре дошли в 1 клас”


ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ОУ „ ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – РУСЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 


Представителна изява на клуб “Светът събран на една сцена”

по проект 

BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

представиха ученическата постановка

„КАК СЕ ЛЕКУВА ЛЪВСКИ СТРАХ“


Връчването на свидетелствата за основно образование се превърна в незабравимо и топло изпращане на учениците от ОУ „Васил Априлов“.

Втори юли бе един много специален ден, в който изпратихме нашите пораснали ученици. Една пъстра палитра от личности, с неповторими характери присъщи за тяхното време. След седем години на упорит училищен труд и незабравими емоции дойде моментът на раздялата.

Класният ръководител г-жа Д. Панова и учителят ЦОУД г-жа М. Тодорова с насълзени очи отправиха своите майчински съвети за бъдещата реализация на мечтите на седмокласниците. От името на началните учители с мили думи и пожелания към тях се обърна г-н Д. Джуров. Прочувствени поздравления отправиха и всички учители, които са им преподавали. Всеки един от възпитаниците беше подготвил емоционално есе за прекараните седем години в ОУ „Васил Априлов“. Учениците изненадаха присъстващите учители, служители и родители, споделяйки свои спомени, проблеми и благодарности.

Представиха снимки обобщени чрез презентация от ученика Цветан Василев.

От името на завършващите ученици обръщение направи ученикът Теодор Георгиев.

Директорът на училището г-жа Г. Григорова се обърна към всички присъстващи с кратко и емоционално слово, след което връчи грамоти и книги на деветимата отличници.

Снимки от завършването можете да разгледате в нашата галерия


„Една усмивка, една сълза и много свидни спомени”

Някога, съвсем не толкова отдавна, в двора на нашето свидно училище се събраха за първи път група стреснати и любопитни малчугани. На 30.06.2020 год. в двора на ОУ „Васил Априлов“ се състоя тържествено връчване на удостоверенията за завършен начален етап на образование. След четири изпълнени с учение и усърдие години ние пак се радвахме да видим двора на свидното ни  училище, изпълнен с усмихнати деца и родители.  

Учениците от IVа и IVб  класове под ръководството на своите учители

-г-жа Д. Георгиева

-г-жа М. Петрова

-г-жа Р. Данчовска

-г-н Д. Джуров

бяха подготвили весела и забавна програма с която изненадаха гостите на празника.

Директорът на училището г-жа Г. Григорова връчи грамоти и книги на отличниците.

От името на родителите с думи на благодарност към учителите се обърна г-жа Петя Любенова.

Тържеството приключи с напътствия, сълзи и цветя.

Continue reading “Последни събития”