Последни събития


“Коледен град”


Снежнобял коледен град огрян от светлини сътвориха учениците от VIа, VIб клас и клуб за занимания по интереси „Творческа работилница“.

В интегрирани STEM уроци учениците приложиха знанията си по математика, информационни технологии, изобразително изкуство и технологии и предприемачество, за да изградят 3D проект на урбанизирана среда под надслов „Коледен град“.

В учебните часове и в дейностите по интереси работата по проекта бе ръководена от учителски STEM екип с участието на М. Тодорова, Д. Стефчова Р. Маркова и  Д. Джуров.


                    „Коледни празници – традиции и ритуали“      

     Що за дърво е бъдникът, защо се слага слама около масата, как се избира броят на ястията на трапезата и защо е толкова важен хлябът на Бъдни вечер – разказваха  учениците от Vа клас под ръководството на К. Павлов, влезли в ролите на бабата и дядото, синове и снахи, внучета и внучки, за да пресъздадат някои от традиционните ритуали, свързани с фолклорния цикъл  – Коледни празници.

Облечени в народни носии, децата върнаха публиката назад във времето, за да разкажат за съхраняването на ритуалите и традициите, предавани от поколение на поколение и крепили българщината.

Подредената софра с приготвените от родители постни ястия, обреден хляб и бъдник беше най-доброто нагледно средство за представянето на обредната трапеза.

  Възстановката на  Бъдни вечер продължи с обичая коледуване.
   На импровизираната сцена с песен излязоха  коледарите от IIа, IIб и IVб клас, облечени в автентични коледарски носии. Те изпяха няколко коледарски песни и наричания.

    Със своите пожелания към всички за здраве, берекет и успехи, придружени с традиционното почукване с гегите, накараха публиката да избухне с аплодисменти.

   По стар български обичай стопанинът на къщата, директорът Гергана Григорова, дари всеки от тях с коледарски кравай и отправи своите пожелания към учениците и учителите.


На 18.12.2021 г. коледари от IIа, IIб и IVб клас заедно с класните си ръководители изпълниха обичая „КОЛЕДУВАНЕ“ пред пенсионерските клубове: „Калина“, „Дружба“ и пред кмета на ОБЩИНА РУСЕ г-н Пенчо Милков.Приемствеността между поколенията възроди традициите в българския бит и събуди нов пламък и мили спомени. Коледарите получиха бурни аплодисменти, подаръци и много щастливи усмивки.Благодарим на: г-жа Ралица Маркова, г-жа Юлия Вълчева и г- жа Елонора Миланова за поддържането на българския дух и представянето на ОУ „Васил Априлов“ пред общността.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Всички ученици от  I –  VII клас, за които родителите са подали декларации за съгласие за тестване, ще се обучават присъствено от 06.12.2021г.

За да се осигури безопасна среда за всички в училище, децата ще се тестват един път седмично в понеделник или първия ден, в които са на училище, с безплатен бърз неинвазивен слюнчен тест. За успешното тестване е необходимо учениците да не са се хранили и пили вода 30 мин. преди теста.

Учениците от  I – IV  клас се обучават по познатия вече график.

 За учениците от Va, VIa, VI б, VIIа, VIIб клас графикът е следния:

Как ще тестват учениците за COVID-19 – ВИДЕО


В ОУ „Васил Априлов“ на слънчевия първи декември, приключи кампанията „Помогни на твоето училище да стане ЕКОШАМПИОН“. В продължение на един месец учениците събираха в специализираните за целта жълти найлонови торби пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. С резултат над 100 чувала учениците доказаха своята екологична съпричастност към утрешния ден!


Уважаеми родители на учениците от V-VII клас,

Присъствено обучение на учениците от V-VII клас е възможно при наличие на най-малко 50% от учениците в паралелката с изразено съгласие за провеждане в училището два пъти седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи./ Насоки на МОН от 24.11.2021г./

Заявяването на желание за присъствено обучение става с декларация за съгласие, където посочвате дали ученикът ще се тества или има валиден документ от определените от МЗ.

На 29 и 30.11.2021г. във фоайето на училището ще има осигурени хартиени формуляри на декларации.

 Всички декларации трябва да се представят до 13.00ч. на 30.11.2021г. в училище, за да се предвидят необходимите тестове.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

1. От 16.11.2021г. с учениците от IIа,  IIб и  IVб клас, а от 18.11.2021 г. и учениците от Iа и Iб на които родителите са подали декларация за съгласие да бъдат тествани два пъти седмично с бързи антигенни  неинвазивни тестове със слюнка ще се провежда  присъствено обучение   при  организация на учебния ден утвърдена със Заповед № 251/12.11.2021г.

2. Всички ученици от  I –  IV клас пристигат в училище  по посочения график. Учениците, които ще се тестват, не консумират храна и вода 30 мин. преди провеждането на теста / храна и вода до 7.15ч/.

3. Учениците задължително носят маски по време на изследването, освен в момента на вземане на слюнчена проба.

4. Изследването на учениците се извършва в класната стая на паралелката от класния ръководител съвместно с учителя в ЦОУД  подпомагани от педагогическия съветник, медицинското лице и ресурсните учители.

5. С учениците от  IIа,  IIб и  IVб клас,  на които родителите не  са подали декларация за съгласие да бъдат тествани два пъти седмично с бързи антигенни  неинвазивни тестове със слюнка се провежда обучение от разстояние в електронна среда хибридно в Classroom.

6. Учителите, преподаващи в класовете, работят с включено електронно устройство  с микрофон и камера насочена към дъската. Планират  преподаването на нови знания от учебното съдържание в първите 20 минути от провеждането на учебните часове, след което предупреждават учениците в ОРЕС за края на часа и продължават работа с присъстващите в класната стая.

7. С учениците от Iа, Iб,  IIIа,   III б, и IVа клас продължава провеждане на обучение от разстояние в електронна среда синхронно в Google Classroom.


Днес тържествено открихме STEM работилницата по НП „Изграждане на училища STEM среда“. Гости на събитието бяха: г-жа С. Караколева – зам. областен управител на област Русе, г-н Е. Енчев – зам. кмет на община Русе, г-жа. Р. Георгиева – началник на РУО-Русе, г-жа. Н. Крушева – управител на „Доминекс Про“, директори и учители от русенски училища.

Директорът -г-жа Г. Григорова представи кратка презентация за реализирането на проекта.

Отец Светослав отслужи тържествен водосвет за здравето на всички ученици и учители. Официалните гости поднесоха свойте поздравления към екипа на ОУ „Васил Априлов“.

Поздравяваме всички учители и служители на училището, които участваха с доброволен труд в осъществяването на проекта!


През месец септември 2021 ОУ „Васил Априлов“ се включи в проект 2020-1-PL01-KA226-SCH-095968 Supporting parents in covid times (EDUCOV), като асоцииран партньор. Проектът се изпълнява от 7 партньора в 6 държави: Полша, Словения, Португалия, Босна и Херцеговина, България и Турция.

Основна цел на проекта е да се помогне на родителите на ученици в начален етап на обучение да разберат процеса на дистанционното обучение и да придобият необходимите умения за подкрепа на децата си у дома. Докато основната функция на училищата е да създадат среда, която стимулира учениците, използвайки различни методики и технологии, то родителите бяха изправени пред едни нови за тях педагогически, методически и технологични предизвикателства и имаха изключителна нужда от помощ и обучение. Ограниченията поради кризата с covid-19 и адаптирането на образователната система към тези нови времена изискваха значителни усилия от учители, ученици и родители. Учителите трябваше да се приспособят към новите методи на преподаване, предимно дигитално ориентирани, а родителите трябваше да подкрепят домашното обучение, докато се справят със своите работни задачи и други предизвикателства.

В рамките на проекта ще се разработят:

1. Образователна програма за родители – с утвърдени експерти в областта, както в сферата на образованието, така и на информационните технологии, за да могат родителите да придобият необходимите умения.

2. Програма за обучение на учители, за да могат да обучават родителите как да бъдат в подкрепа на своите деца по време на  онлайн обучението.

3. Ръководства за родители и учители за добре работещо и успешно дистанционно обучение.

4. Разработване на иновативен ресурс за електронно обучение на родители (т.нар. Bite-sized learning modules, които ще предоставят възможност обучението на родителите да се случва на съвсем малки образователни единици, отнемащи не повече от 5 минути от натовареното им ежедневие).

Представител на нашето училище взе участие във фокус група с образователни експерти. В групата се обсъдиха проблемите, които родителите посочват като най-важни за тях в анкетно проучване сред почти 1000 семейства в различни държави от ЕС. Бяха дискутирани различни методи за въздействие и подпомагане на родителите, както и начинът, по който тези знания и умения е най-удачно да бъдат преподавани.

Скъпи родители, искаме да ви кажем, че не сте сами. Нашето училище ще ви подпомогне в трудните моменти на дистанционно обучение, чрез обучение по дигитални, педагогически и меки умения. Обучението ще бъде кратко и целенасочено към вашите конкретни нужди за повишаване на вашите умения, като ще бъде изцяло практически насочено, като методите на обучение ще бъдат подбрани от неформалното образование и обучение – обещаваме минимум теоретични знания!

Очаквайте повече информация относно нашето участие на уебсайта и фейсбук страницата на училището.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Информираме ви, че от 24.09.2021г. в рамките на един месец ще се извършват ремонтни дейности на локалното платно успоредно на бул. Липник. Улицата ще бъде затворена за автомобили.


На 22-ри септември България ще чества едно от най-значимите събития от новата си история. На тази дата през 1908г. българската държава, една от най-старите в Европа, обявява своята независимост.

 Учениците от VI“A” клас и г-жа Д. Панова представиха презентация по повод предстоящия празник.


Отново на училище

Учебната 2021/2022 бе тържествено открита в двора на ОУ „Васил Априлов“ – Русе с учениците от първи и пети клас. Първолаците бяха поздравени от петокласниците със стихове и песни за старта си в училище. По стара традиция чуха училищния звънец и получиха пожелания да им върви по вода в трудния път към знанието. Г-жа Г. Ганева, г-жа И. Тодорова и г-жа М. Петрова ги въведоха в обновените класни стаи. Всички останали ученици посрещнаха началото на учебната година в класните стаи.Гости на тържеството бяха много развълнувани родители.

Уважаеми родители на първокласници през учебната 2021/2022 година,Уведомяваме Ви, че всички родители на ученици записани за първи път в първи клас  имат право на еднократна помощ от 300 лв. за подготовка на детето за училище, независимо от дохода. Информация за необходимите документи и процедурата за подаването им може да получите тук


ПОВОД ЗА ГОРДОСТ

Скъпи приятели, талантливите ни ученици от 5 и 6 клас ни дадоха още един повод за гордост.Теодор Нгуен, Вероника Иванова, Есра Хасанова, Рая Петкова, Теодор Иванов, Бурджу Рахмиева, Мирена Иванова и Елица Петрова участваха в конкурса за рисунка „Европа подкрепя Русе“. Пет от общо 20-те експонирани рисунки на паната в центъра са на нашите ученици. Най-добрите бяха наградени от кмета на Русе.


 

        Арт клуб „Колорит“

На 30 юни 2021г. с изложба от ученически рисунки, приключи дейността си Арт клуб „Колорит“ в ОУ „В. Априлов“- Русе, с ръководител Милена Тодорова.Творбите на участниците са изпълнени в различни техники и жанрове, с въображение и майсторство.По време на занятията малките художници обогатиха знанията си за изобразителното изкуство. Работата в клуба стимулира както самостоятелната им творческа дейност, възможността за проявяване на креативност и естетически усет, така и тяхната увереност в собствените сили и възможности.


Попътен вятър и успех, випуск 2021!


ВРАБЧЕТА

Всяко дълго пътуване започва с малка крачка напред.Учениците от IVа клас направиха тази първата крачка. На 3-ти, юли в аулата на училището, бъдещите петокласници представиха кратка програма, подготвена от самите тях/с неоценимата помощ на г-жа Ирина Амрозова/.В присъствието на своите родители, те получиха удостоверенията си за завършен начален етап- награда за четиригодишния труд и усилията, които положиха.Предстои им да продължат по пътя на знанието.Стъпвайте смело и сигурно, ВРАБЧЕТА, с високо вдигната глава . Не се предавайте, а бъдете целеустремени. И ако „съдбата ти затвори вратата – влез през прозореца”…, защото винаги има начин! 

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ: „ТЕХНО РИЦАРИ“ – 3 КЛАС

На 30.06.2021 г. от 10:00 часа в кабинет 312 /Компютърен кабинет/, се проведе публична изява на клуб по интереси „Техно рицари“ – 3 клас, финансиран по проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.. На мероприятието присъстваха ученици, учители и ръководството на ОУ “Васил Априлов“ Участниците представиха изработените от тях дигитални книги, които създаваха в продължение на часове. Групата работи в периода от 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г.. Занятията се провеждаха в ОУ „Васил Априлов – Русе“, с ръководител г-н Д. Джуровв


„Екология и здраве“, Проект BG05M20P001-2.11-0001 „Подкрепа за успех“

На 17.06.21 г. се проведе представителна изява „Ние и природата“ на група за занимания по интереси „Екология и здраве“, Проект BG05M20P001-2.11-0001 „Подкрепа за успех“ с ръководител г -жа Ивелина Иванова. Учениците от групата представиха интересни факти за нашата природа, за живота на някои растения и животни, за природните паркове и резервати. Публиката активно участва в  решаването на кръстословица. След вярното й попълване  се получи думата пеликан. Децата разказаха за къдроглавия и розов пеликан, срещащ се на територията на биосферен резерват „Сребърна“. Проведена беше викторина, свързана с интересна презентация, изготвена от учениците.Изявата завърши с призив към всички  „Да се грижим и опазваме природата“.


Справка за свободни места за първи клас след първо класиране към дата 08.06.2021г. : 18 ученици


Програми за занимания по интереси и проектни дейности по класове за м. юни 2021г.

Приложение № 1 –  I а, I б клас

Приложение № 2 – II а, II б клас

Приложение № 3 – III а, III б клас

Приложение № 4 – IV а

Приложение № 5 – V а, V б клас

Приложение № 6 – VI а, VI б клас


ВАЖНО!!! ЗАПОВЕД ЗА КРАЯ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК В ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – РУСЕРезултати от математическото състезание „Европейско кенгуру“

Образование по време на пандемия – една година по-късно. Разговор с директора на основно училище „Васил Априлов“ Гергана Григорова и педагогическия съветник на учебното заведение Деспина Василева – предаването е „Знание.БГ“ по БНТ2
 


ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ ОТ 18.03.2021 г.

Освобождението на Русе – 20.02.1878г

Специална стая за занимания по интереси за 5-7 клас по НП“ Осигуряване на съвременна образователна среда -2020″ модул “ Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ изградихме през 2020г.
Цветовете, мебелите, игрите и материалите в нея са подбрани според предпочитанията на децата.
Още едно ново и модерно обзаведено пространство за развитие на способностите на учениците.


АУЛАТА НА ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ „
ЕДИН ОСЪЩЕСТВЕН ПРОЕКТ
Със средства от благотворителните коледни и великденски кампании на Училищното настоятелство, от бюджета на училището и доброволния труд на служители и учители създадохме прекрасно място за изява на талантливите ни ученици.
Специална благодарност на майстор Фери, който ремонтира сцената, ВиК инсталацията и предаде завършен вид на всеки детайл.
Прекрасна е! Чака само артистите от клуб „Светът събран на една сцена“

Седмица на проектните дейности 15.12.2020 – 21.12.2020 г. I – IV клас

В периода от 15.12 до 21.12.2020 година се проведе седмица на проектните дейности с най-малките ученици от ОУ „Васил Априлов“. Учениците от началния курс рисуваха, твориха и се подготвиха за коледните празници. Насладете се на техните изпълнения тук.

Училищното настоятелство благодари  на всички участници и техните ръководители за положените усилия и прекрасното изпълнение!


График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет, редовна изпитна сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021 г.


УВАЖАЕМИ  УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ОТ ОУ „ ВАСИЛ АПРИЛОВ“,

В периода от 30.11.2020г. до 21. 12.2020г. с учениците от ОУ „ Васил Априлов“ ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда през платформата Google Classroom  Meet  и електронните класни стаи.

За  I IV клас

От 30.11.2020г. до 14.12.2020г. ще се провеждат синхронни  учебни занятия  по утвърденото седмично разписание преди обяд   и целодневно обучение след обяд  по следните  часови  графици:

Разписание

за обучение от разстояние в електронна среда за учениците  преди обяд

 

I-  IV клас

1 ч

8.00ч. – 8.20ч.

2ч.

9.00ч. – 9.20ч.

3ч.

9.40ч. -10.00ч.

4ч.

10.20ч. – 10.40ч.

5ч.

11.00ч. – 11.20ч.

6ч.

11.40 – 12.00ч.

Разписание

за целодневна организация на учебния ден от разстояние в електронна среда след обяд.

 

I-  IV клас

1ч.

 

13.30ч.- 13.50ч.  Отдих и физическа активност/ Игри

2ч.

 

14.00ч. – 14.20ч. – Самоподготовка

3ч.

14.40ч. – 15.00ч. – Самоподготова

4ч.

 

15.20ч. – 15.40ч. – Самоподготовка

5ч.

 

16.00 ч. – 16.20ч. – Занимания по интереси/ ПБО

6ч.

16.40ч. – 17.00ч. – Занимания по интереси/ ПБО

От 15.12. 2020г.  до 21.12. 2020г. ще се провеждат Проектни дейности- занимания по интереси, работа за преодоляване на затудненията, работа по проекти на класа по следния график:

 

Преди обяд

1ч.

9.00ч. – 9.20ч.- даване на насоки и консултации от учителя за работа по проекти/ синхронно/

2ч.

9.20ч. –  10.40 ч.– работа по проекти и занимания по интереси/ асинхронно/

3ч.

10.40 – 11.00ч. – приемане на работата от учителя / синхронно/

 

След обяд

1ч.

14.30ч. – 14.50ч.- даване на насоки и консултации от учителя за работа по проекти/ синхронно/

2ч.

14.50ч. –  15.30 ч.– работа по проекти и занимания по интереси/ асинхронно/

3ч.

15.30 – 16.20ч. – приемане на работата от учителя / синхронно/

Присъствието на всички ученици в учебните часове в Classroom  е задължително и на неприсъстващите ще се поставят отсъствия. Проектните дейности също ще се провеждат през  Classroom  и са препоръчителни за всички ученици от  I – IV  клас.

За  V – VII клас

От 30.11.2020г. до 21.12.2020г. ще се провеждат синхронни  учебни занятия  по утвърденото седмично разписание преди обяд   и целодневно обучение след обяд  по следните  часови  графици:

 

ПРЕДИ ОБЯД

СЛЕД ОБЯД

1ч.

 

8.00ч. – 8.30ч.

14.00ч. – 14.20ч. Отдих и физическа активност

2ч.

 

8.50ч. – 9.20ч.

14. 40ч. – 15.10ч. Самоподготовка

3ч.

9.50ч. – 10.20ч.

15.20ч. – 15.50ч. Самоподготовка

4ч.

 

10.40ч. – 11.10ч.

16.00ч. – 16.30ч. Самоподготовка

5ч.

 

11.30ч. – 12.00ч.

16.40ч. – 17.10ч. Занимания по интереси/ Проектно базирано обучение

6ч.

12.20ч. – 12.50ч.

17.10ч. – 17.30ч. Занимания по интереси/ ПБО

7ч.

13.10ч. -13.40ч.

 

Присъствието на всички ученици в учебните часове е задължително. На неучастващите ще се поставят отсъствия.

Организацията за занятията в периода 30.11.2020г. – 21.12.2020г. се осъществява по решение на Педагогическия съвет.


Уважаеми родители и ученици от 5-7 клас,

Информираме ви, че считано от 23.11 до 30.11 /включително/ ще продължи обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ през Google Classroom. Всички учебни часове ще се провеждат по седмичното разписание онлайн и ще започват в часа, в които започват в училище. Учебните часове ще са с продължителност 30 минути. Всички ученици са длъжни да се включат в обучението през профилите си в Classroom и да участват в уроците. На невключилите се ще им бъдат поставяни отсъствия. График на учебните часове: 

1ч. 8.00ч. – 8.30ч.

2ч. 8.50ч. – 9.20ч.

3ч. 9.50ч. – 10.20ч.

4ч. 10.40ч. – 11.10ч.

5ч. 11.30ч. – 12.00ч.

6ч. 12.20ч. – 12.50ч.

7ч. 13.10 ч. – 13.40ч.

Пазете се и останете здрави, от ръководството!


Уважаеми родители на учениците от 5-7 клас,От 12.11.2020г. / четвъртък/ до 20.11.2020г. / петък/ с учениците от 5 до 7 клас ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда през Google Classroom . Всички учебни часове ще се провеждат по седмичното разписание онлайн и ще започват в часа, в които започват в училище. Продължителността на учебните часове е 30 мин. Всички ученици са длъжни да се включат в обучението през профилите си в Classroom и да участват в уроците. На невключилите се ще им бъдат поставяни отсъствия. График на учебните часове:

1ч. 8.00ч. – 8.30ч.

2ч. 8.50ч. – 9.20ч.

3ч. 9.50ч. – 10.20ч.

4ч. 10.40ч. – 11.10ч.

5ч. 11.30ч. – 12.00ч.

6ч. 12.20ч. – 12.50ч.

7ч. 13.10 ч. – 13.40ч.

От ръководството

 


Анкета – мнението на родителите относно организацията на учебния процес в епидемиологична обстановка


Заповед №260 за преминаване към ОРЕС за периода 29.10.2020 – 12.11.2020


Видео уроци


Наръчник за родители – „Добре дошли в 1 клас“


ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ОУ „ ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – РУСЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 


Представителна изява на клуб „Светът събран на една сцена“

по проект 

BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

представиха ученическата постановка

„КАК СЕ ЛЕКУВА ЛЪВСКИ СТРАХ“


Връчването на свидетелствата за основно образование се превърна в незабравимо и топло изпращане на учениците от ОУ „Васил Априлов“.

Втори юли бе един много специален ден, в който изпратихме нашите пораснали ученици. Една пъстра палитра от личности, с неповторими характери присъщи за тяхното време. След седем години на упорит училищен труд и незабравими емоции дойде моментът на раздялата.

Класният ръководител г-жа Д. Панова и учителят ЦОУД г-жа М. Тодорова с насълзени очи отправиха своите майчински съвети за бъдещата реализация на мечтите на седмокласниците. От името на началните учители с мили думи и пожелания към тях се обърна г-н Д. Джуров. Прочувствени поздравления отправиха и всички учители, които са им преподавали. Всеки един от възпитаниците беше подготвил емоционално есе за прекараните седем години в ОУ „Васил Априлов“. Учениците изненадаха присъстващите учители, служители и родители, споделяйки свои спомени, проблеми и благодарности.

Представиха снимки обобщени чрез презентация от ученика Цветан Василев.

От името на завършващите ученици обръщение направи ученикът Теодор Георгиев.

Директорът на училището г-жа Г. Григорова се обърна към всички присъстващи с кратко и емоционално слово, след което връчи грамоти и книги на деветимата отличници.

Снимки от завършването можете да разгледате в нашата галерия


„Една усмивка, една сълза и много свидни спомени”

Някога, съвсем не толкова отдавна, в двора на нашето свидно училище се събраха за първи път група стреснати и любопитни малчугани. На 30.06.2020 год. в двора на ОУ „Васил Априлов“ се състоя тържествено връчване на удостоверенията за завършен начален етап на образование. След четири изпълнени с учение и усърдие години ние пак се радвахме да видим двора на свидното ни  училище, изпълнен с усмихнати деца и родители.  

Учениците от IVа и IVб  класове под ръководството на своите учители

-г-жа Д. Георгиева

-г-жа М. Петрова

-г-жа Р. Данчовска

-г-н Д. Джуров

бяха подготвили весела и забавна програма с която изненадаха гостите на празника.

Директорът на училището г-жа Г. Григорова връчи грамоти и книги на отличниците.

От името на родителите с думи на благодарност към учителите се обърна г-жа Петя Любенова.

Тържеството приключи с напътствия, сълзи и цветя.

 
 
 


          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ,
 
      По случай 24 май най-изявените ученици в училищния живот получават грамота и книга. Наградите ще им бъдат връчени на 26.05.2020 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч. от директора на училището.
 
Отличените са:
Даниел Стойчев Iа, Владимир Димов Iб, Антония Спасова IIa,
Божидар Лазаров IIа, Дарина Лазарова IIа, Йоана Иванова IIб,
Ефе Елиман IIIа, Александра Йорданова IIIa, Александра Василева IIIа, Серкан Джелилов IVa, Дария Плачкинова IVа,
Рая Петкова IVб, Ангел Николов Vа, Бурджу Рахмиева Va,
Ивета Кънчева Va, Теодора Йорданова Vб, Дидем Енверова VIa, Преслава Цонева VIа, Вероника Христова VIб, Бетина Петрова VIIа, Клара Венциславова VIIа, Мерлин Раами VIIа клас.
     Учениците и учителите от ОУ „Васил Априлов“ поздравяват всички за празника на българската просвета и култура и славянската писменост с артистично-музикалната програма.
 

За повече информация -> Прием


Гласът на родителите – анонимна анкета относно електронното обучение


Дистанционно обучение – 13-16.04 


Информация за COVID-19:
Намалете риска от коронавирус инфекция 
Мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 на работното място
Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID
Kак спазването на дистанция и хигиената на ръцете помагат да се опазим от респираторни вируси
Ефективно измиване на ръцете 
Техника за хигиена на ръцете със сапун и вода 
Техника за хигиена на ръцете с дезинфектант на алкохолна основа 
Как се използва предпазната маска 
Факти за КОРОНАВИРУС COVID-19
Как да предпазим себе си и околните 
Кашлица Covid-19


ПАТРОНЕН ПРАЗНИК – ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ-РУСЕ – 21 МАРТ 2020 Г.


ВАЖНО!!!
Предстоящото дистанционно обучение с учениците ще започне от утре – 16 март, от 11 ч. до 15 ч. по график и указания дадени от учителите във фейсбук групите на съответните класове.

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
•  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.Електронни учебници – I-VII клас – 2019/2020 учебна година


 • ВАЖНО!!!
  Изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение се прекратяват до отмяна на извънредното положение.  За новия график учениците ще бъдат уведомени чрез сайта и с писма по пощата.
 • График за провеждане на редовна изпитна сесия на ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година
 • Конспекти за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година:

                2. клас     3. клас       5. клас     6. клас     7. клас


КОЛЕДЕН КАЛЕНДАР – ДЕКЕМВРИ 2019


 График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 г.  – Втора редовна поправителна сесия.

На вниманието на родителите и учениците,

които подлежат на задължително обучение и към момента не са записани в VIII клас за учебната 2019/2020 г., информация за незаетите места след 3-ти етап на класиране и записване.


Ред и условия за запознаване с изпитните работи от НВО VII клас

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 г.  – Първа редовна поправителна сесия.

В празничен дух и тържествена обстановка в Заседателната зала на Община Русе – представителят на МОН – началникът на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева и кметът Пламен Стоилов връчиха почетната грамота на МОН „Неофит Рилски“ на старши учител Милена Тодорова.
Официалните лица – кмет, началник на РУО-Русе, директор на дирекция „Култура и образование“, началник на отдел и експерти се присъединиха към изразеното от училищната общност при ОУ „Васил Априлов“ – Русе мнение за изключително важното присъствие на Милена Тодорова в живота на училището.
Целеустремена, всеотдайна, винаги ангажирана и винаги готова да помогне на колега, ученик или родител.
Взискателна първо към себе си, а след това и към другите, Милена Тодорова се е превърнала в марка за високо качество.
Гордеем се с нея и й желаем още дълги години да бъде част от живота на ОУ „Васил Априлов“ – Русе.

 

 

 

 

 


ПРИЕМ I КЛАС

Скъпи родители на бъдещи първокласници,

Заявленията за прием първи клас може да подавате на https://school.ruse-bg.eu/ или на място в училище чрез електронната система на Община Русе от 23.05. до 31.05.2019 г. от 8:00 – 18:00 ч. в на 2 ет., стая 209.

Повече информация за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г.


МЕСЕЦ МАЙ – НЕУЧЕБНИ ДНИ

* 21 май – неучебен неприсъствен ден
* 22 май – неучебен присъствен ден – спортен празник от 9 –11.30 ч.
* 23 май – неучебен неприсъствен ден
* 24 май – неучебен присъствен ден – от 9 ч. – тържество по повод Деня на българската просвета и на славянската писменост и култура 
* 27 май – неучебен неприсъствен ден


22 април – Великденски благотворителен концерт

Звездите на ОУ „Васил Априлов“ пяха и танцуваха на благотворителния концерт, беше под наслов „Звездите греят, звездите пеят“. Стихове и песни за Великден и България докоснаха сърцата на всички гости, а съвременните вокални и танцови изпълнения направиха вечерта забавна и модерна. Концертът приключи с развълнуваните усмивки на участниците и родителите и събрани 1140 лв.

[ngg src=“albums“ ids=“5″ display=“basic_compact_album“]


22 април 2019 г.- Благотворителен концерт – Неучебен присъствен ден за всички ученици от 13 ч. до 15 ч.


ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г., съгласно НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

ЗАПОВЕД за определяне на заявител/доставчик по на продукти по схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.


Свързано изображение

Стартира се процедура по изграждане и развитие на безжична мрежа в ОУ „Васил Априлов“, гр.Русе. В срок до 25.03.2019 г.  се събират технически и ценови оферти от доставчици, които да съответстват на Задължителните минимални изисквания за изграждане на безжични мрежи. Предложените варианти от доставчиците на услугата трябва да покриват изискванията за професионални решения, като оптимално се използва предоставеното финансиране и при спазване на изискванията, публикувани на страницата на МОН. Водещи критерии при избор на доставчик следва да бъдат техническите параметри и съответствието им с изискванията.


График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 г. –  Редовна изпитна сесия.


Резултат с изображение за shkoloЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

Уважаеми родители,

От настоящата учебна 2018/2019 година в ОУ „Васил Априлов“ – Русе ще се използва и електронен дневник, като платформата е на адрес www.shkolo.bg.

Електронният дневник дава възможност да получавате информация за оценките, отсъствията и отношението на учениците към учебния процес в реално време. Достъп до дневника може да имате след направена регистрация, към която може да пристъпите след потвърждение от класния ръководител, че е въведен Вашият актуален телефонен номер.

За да се регистрирате е необходимо:

 1. Да сте предоставили актуалния телефонен номер на класния ръководител;
 2. Да въведете телефонния си номер и 6-цифрения код, в регистрационната форма на адрес: https://app.shkolo.bg/#register-tab

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители,

На 25.10.2018г. (четвъртък) от 18.00 ч. до 19.00 ч. по класове.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване с Графика за класни и контролни работи.

2. Представяне на резултатите от проведените входните нива по съответните учебни предмети.

3. Запознаване на родителите с регистрацията и използването на електронния дневник.

4. Информация за предстоящите благотворителни дейности през учебната година с участие на родителите: Коледен базар и Благотворителен пролетен концерт.


Честит първи учебен ден!

Нека е успешна и лека учебната година! Нека здраве, късмет, любов и търпение да имат децата ни! Да са щастливи и да имат желание да учат!
На добър час!

 


ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН

Скъпи ученици, 
Уважаеми родители,

Тържественото откриване на новата учебна 2018/2019 година в ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ще се състои на 17.09.2018г. от 9:00 ч. в двора на училището. 
Учениците I – VII клас да се съберат в двора на училището в 8:45ч., облечени с училищната униформа.


ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ!

Уважаеми родители и ученици,

На 15 септември 2018г. /събота/ от 10.00 ч. в училищния двор, Ви каним да участвате в кампанията „Да изчистим България заедно“. 
Нека се погрижим всички заедно – ученици, учители и родители, за чистотата на нашето училище, нашия квартал и нашия град. 


РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Скъпи родители,
Уведомяваме Ви, че на 12.09.2018г. (сряда) ще се проведе родителска среща от 18:00ч. на учениците от 1 до 7 клас. Разчитаме на Вашето присъствие!


ЗДРАВЕЙ, ВАКАНЦИЯ!

 

 

 

 

 

 

 


ФИНАЛИСТИ НА ТУРНИРА ПО ПЛАЖЕН ФУТБОЛ

 Отборът на ОУ „В. Априлов „гр. Русе се класира на второ място в турнира по плажен футбол. След три изключително тежки и равностойни мачове момчетата с треньор М. Крумов достигнаха до финала. Умората и липсата на промени оказаха решаващо значение  в този двубой. Директорът на училището г-жа Григорова изрази своите специални поздрави за проявения характер, желание за победа и упоритост на учениците Атанас Георгиев, Йоско Георгиев, Станислав Костов – обявен за най-добър вратар на турнира, Мартин Методиев, Александър Александров и Радослав Костов.

Поздравления г-н Крумов, поздравления момчета! Гордеем се с вас!

 

 Първи юни – децата на ОУ „Васил Априлов“ танцуват и се забавляват, по деня случай  н а Детето. 

Наши ученици се възползваха от проекта „Аз уча с моя приятел робота“: Това са трите робота, конструирани и програмирани от учениците от Клуб „Роботика“, за да подпомогнат обучението на децата със специални образователни потребности.

Директорът на училището Гергана Григорова бе отличена с почетното отличие “ Неофит Рилски“ на МОН. Грамотата ù бе връчена на специална церемония

 в Община Русе от кмета Пламен Стоилов и началника на РУО – Русе д-р Росица Георгиева.  Директорката изказа благодарност на екипа на ОУ “ Васил Априлов“ за номинацията:“ За мен тази награда е признание за труда на всички в училище и ще се радвам моите колеги да я приемат като отличие за самите тях.“ – Гергана Григорова.

 

Отлично представяне на наши ученици в състезание по Русезнание.

Отборът  по  Русезнание  в  състав:  Боян Гьошев,  Мехмед  Мехмедов,    Преслава Георгиева, Кристияна Илиева, Теодор Георгиев  с треньор  – Денка Панова – спечели  първо място на Единадесетото състезание по Русезнание .

Темата,  с която участваха,  беше посветена на

  35 годишншната на ОУ „В. Априлов”.Състезанието се проведе на 28.05.2018 г.  в  Регионален исторически музей – Русе.

Седем училища се включиха в конкурса, но първенци са учениците от ОУ “ Васил Априлов“. Те успяха да развълнуват публиката и журито с емоционален разказ за историята на училището. За втора поредна година вземаме приза за най-добра презентация. Гордеем се с г-жа Д. Панова и нейните ученици, които ни представят достойно.

24 май – ден на славянската писменост и българската просвета и култура

По традиция учители, ученици и родители отбелязаха тържествено 24 май – ден на славянската писменост и българската просвета и култура.

Гости на тържеството бяха началникът на РУО Русе – г-жа Р. Георгиева и г-жа Крушева – общински съветник. Директорът на училището – г-жа Г. Григорова поздрави присъстващите с празника и награди учениците допринесли за издигане авторитета на ОУ „В. Априлов“ през изминаващата 2017-2018 учебна година. Представената програма беше подготвена от г-жа Гр. Ганева и децата от първи клас. За доброто настроение на гостите се включиха и учениците от танцова формация „Дъга“.

В истински училищен празник се превърна заключителната представителна изява на дейностите по интереси 

„Приказка за България“ и “ Кулинарни изкушения“. С подкрепата на доброволци по Национален патриотичен проект “ Приказка за България“ учениците имаха възможност да разгледат и докоснат автентични оръжия от освободителните ни борби, да стрелят с лък и въздушна пушка.Смляха си брашно с хромел и си омесиха и изпекоха вкусни питки. Не е за вярване, но успяха и да ги хапнат с апетит.

 

Ученици от 4 б клас под ръководството на г-жа Елеонора Миланова ни поздравиха за Лазаровден.

 

 

 

 

 

Празничен концерт посветен на 35 години от основаването на ОУ  „Васил Априлов“ – Русе. 

Ученици разказаха за живота и делото на своя патрон и за историята на училището. След това изпълненията на възрожденски, фолклорни и съвременни песни създадоха чудесно настроени сред родители и гости. Сред специалните гости на тържеството бяха учители , работели в училището от неговото създаване, началникът на Регионално управление на образованието Росица Георгиева, завършила същото училище и депутатът на Обединените патриоти Искрен Веселинов.

 

Тържество за мама

На 07.03.2018 г. учениците от II а клас под ръководството на г-жа М. Петрова и г-жа Д. Георгиева представиха програма, посветена на 8- март международен ден на жената. Умело подготвени сценарии с редуване на стихове от Ив. Вазов, П. Р. Славейков Д. Габе, Е. Багряна и популярни песни допринасят за емоционалното и празнично настроение на всички присъстващи.
Специално вълнение предизвиква представянето по модел „театър на маса“ прочита на разказа на А. Каралийчев „Майчина сълза“. В края на тържеството с много обич децата подариха на своите майки и баби изработените от тях картички и сувенири.

От името на родителите, благодарствени думи за добрата работа на учителите, произнесе г-жа Петя Любенова

Учениците от ОУ „В. Априлов „отбелязаха“ 140 години свободна България „.

Принудителната ваканция отложи с няколко дни традицията за отбелязване на годишнината от освобождението на България през март. Акцент на подготвената от учениците от IV б клас рецитал беше „140 години свободна България“. Младите изпълнители, под ръководството на класния си ръководител ст. учител Елеонора Миланова, представиха с много емоция и артистизъм трудния път, преминали от нашите предци, връщайки ни в годините от създаването на българската държава до трети март 1878 година.
Аудиторията от ученици от началния етап  и  тези от V клас със затаен дъх проследиха най-важните моменти от  трудния исторически път извървян от народа ни. Отдадоха почит на националните ни герои, които са оставили следа в нашата история, на загиналите за свободата ни. Изпяха с много чувство патриотичните песни  ”Вятър ечи, Балкан стене”,  „Хубава си, моя горо”, а когато запяха песента „За теб, Българийо, аз знам” всеки се почувства горд от факта, че е  българин.
   При второто представяне на рецитала пред родителската аудитория  г-жа Миланова включи и допълнително обособен модул, посветен на 8 март.
         Кулминация на рецитала бяха подарените  цветя и сълзите в очите на майките и учениците.

БУКВОПЛЕТ

На 22.02.2018г. в ОУ „Васил Априлов“ се проведе училищният кръг от състезанието „БУКВОПЛЕТ“. Двадесет  второкласници  демонстрираха своята грамотност в три кръга. Жури оценяваше участниците, като всички получиха грамоти. Радост-Йоана Любенова от 2. а клас и Каан   Ахмед   Добруджан от 2. б клас се класираха на първо и второ място и ще представят училището на общинския кръг.  БУКВОПЛЕТ е ученическо състезание за деца във втори клас по правоговор и правопис на български език, което има за цел да насочи вниманието на обществото върху необходимостта от повишаване на грамотността и уменията за представяне пред публика.

КОЛЕДНИ ТЪРЖЕСТВА

Училищният съвет съвместно с Училищното настоятелство  организираха Коледен базар. Всеки клас се подготвя с коледни сувенири и вкусни сладкиши, приготвени от мама и баба. А талантливи учители и ученици заедно  ни представиха постановката „Коледа в вълшебната гора“. Събраните средства ще бъдат използвани за модернизиране на училищната аула и превръщането и в място за представления и други дейности, свързани с изкуствата. В навечерието на Коледа, коледари от 5 клас, поздравиха и наричаха за здраве и берекет.

 Учениците от 6 и 7 клас  засадиха дървета и храсти  в училищния двор на ОУ „В. Априлов“. 

Дейността е по проект „ДЕЦАТА ПО-БЛИЗО ДО ПРИРОДАТА“ от националната кампания  „За чиста околна среда“ -2017г. и конкурса „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ“.

 

ПЪРВИ НОЕМВРИ

Мероприятия посветени на 1 ноември се проведоха в ОУ „Васил Априлов“. Презентацията с визуалните български будители се представи във фоайето на втория  етаж. След това учениците се включиха в  традиционния масов крос, посветен на 1 ноември. В следобедните часове не бе пропуснат и празника Хелоуин.

 

 

 

 

На 16 септември учениците, учителите и родителите взеха най-активно участие в националната кампания „ДА  ИЗСЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ .

 

 

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ЕДНА ПО-УСПЕШНА НОВА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА! МОМЕНТИ ОТ 15.09.2017Г.

 

 

 

 

16 юни 2017г. – Ден, изпълнен с много удоволствие от постигнатите резултати през изтеклата учебна година, много танци и малко тъга от раздялата с любимите учители.

 

 
 

 

Внушителна сума събра ОУ „В. Априлов“ на организираното съвместно с Училищното настоятелство Пролетен благотворително концерт . По време на концерта учениците забавляваха своите родители и гостите с много танци, песни и артистични скечове, а в края на краищата всички забавляваха на весело хоро. Училищното ръководство изказва своята благодарност на всички майки и баби приготвили вкусните сладкиши, които се продават на благотворителния базар.

Вълнуващ празник посветен на Националния празник 3-ти мартПътят на свободата се осъществява благодарение на учениците от петите класове. На тържеството присъстваха представители на НД „Традиция“ и Сдружение „Пазители на България“, които ни показаха облекло и оръжия, използвани по време на национално-освободителното движение. Поздравиха ни и ни напомниха, че трябва да сме горди с нашето историческо минало. 

 

В навечерието на най-светлите християнски празници – Студентски вечери и Коледа, учениците от петте класове организираха изложба на ритуални хлябове и ястия, характерни за българската традиция. В нея активно се включиха сръчните майки и баби, които показаха своите невероятни кулинарни шедьоври. Младите коледари отправиха своите имена за здраве и берекет към всички, които учат и работят в ОУ „Васил Априлов“, а сурварчетата не закъсняха да пожелаят на стопанина на училището г-жа Григорова, здраве, щастие и професионални успехи. невероятен празник и така непринудено всеки усети магията на Коледа.   
Коледният базар за поредна година показа, че нашите ученици са изключително сръчни и имат невероятен вкус. С много любов те изработиха различни коледни украси и подаръци

 

 

 

Коледен уют ни подари учениците от СИП „Приложни дейности“ 

с ръководител г-жа Милена Тодорова, украсявайки фоайето на първия етаж. Весели снежни човечета всеки ден посрещаха ученици, учители и гости на училището.

  

 

 

Отбор „Оазис“ при ОУ „В. Априлов“ в състав – Александър Стоянов, Мехмед Мехмедов, Томас Белчев и Пресиан Коджаев с ръководител Д. П анова се представиха достойно на Състезанието по География за ученици от 5 до 7 клас, организирани от РУО и География БГ с подкрепата на Община Русе. Целта на състезанието е да провокира положително отношение към науката География и географско познание сред младите хора.

 

 

 

Петкласниците от детското полицейско управление при ОУ „В. Априлов“ тренираха лична защита под ръководството на главен инструктор по полицейска лична защита на ОДМВР – Русе, старши инспектор Красимир Кирилов. 

 Масов крос посветен на 1-ви ноември се проведе в ОУ „Васил Априлов“, където учениците показаха завладяващ спортен дух.

 

 

 

 Заниманията по програмата „Полицейска академия“ се проведоха с ученици от ОУ „Васил Априлов“ – гр. Русе.

В рамките на тези занимания децата се запознават с ролята на полицията в обществото и ценностите, които тя утвърждава, символите, устройството и функциите на полицията, конкретните задачи, които изпълняват служителите на реда, техните униформи и отличителни знаци. Целта на инициативата „Детско полицейско управление“ / ДПУ / е децата-доброволци да получат знания и опит, които да споделят със своите връстници.

% D1% 81% d0% BF% d0% е% d1% 80% d1% 82

Ученици и родители спортуваха заедно в ОУ „Васил Априлов“

„Спортен маратон за малки и големи ученици и техните родители“ се провежда в ОУ „Васил Априлов“. Събитието се реализира в рамките на проекта на учебното заведение по програма „Русе – Европейска град на спорта 2016“, финансирано от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и БХ – социална проект на Еконт.Спортният празник има за цел да насърчи здравословната начин на живот, да формира умения за работа в екип и да допринесе за сближаването между ученици, родители и учители.

 ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА-15.09.2016г.

 

 

  ДЕЙНОСТИ В ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

СПИСЪК С УЧЕБНИЦИ ЗА 8 КЛАС ЗА УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

За учениците  в първи клас предлагаме :

 • 1 клПодготвени начални учители и възпитатели, които поставят в центъра на образователния процес Вашето дете;
 • Целодневно обучение / занималня / с група за всеки клас, а не смесени групи;
 • Изучаване на английски език, Информационни технологии и Български език в часовете по задължителноизбираема подготовка;
 • За деца със специални образователни потребности – психолог, логопед, ресурсни учители, осигуряващи „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“
 • Безплатни учебници и учебни тетрадки;
 • За всички ученици от 1 до 4 клас безплатни закуски, плод два пъти седмично по НП „Училищен плод“, млечни продукти три пъти седмично – кисело мляко и плодово мляко по схема „Училищно мляко“
 • Ученически бюфет, с разнообразни закуски и ниски цени, съобразени с наредбите за здравословно хранене
 • Обеден кетъринг за желаещите деца от целодневното обучение с прясно приготвена храна от основно ястие и десерт;
 • Извънкласни дейности: Тренировки по футбол с ФК „Дракончета“; народни танци и други при изявено желание от родителите;
 • Богата училищна библиотека;
 • Компютърни кабинети
 • Обзаведен център за цялостно обучение с игри и възможности за провеждане на занимания по интереси след обяд;

Детско полицейско управление

полицеско

Детско полицейско управление стартира днес 16.05.2016г. по обяд в ОУ „Васил Априлов“ Инициативата е под егидата на ВВС и министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова и ще се реализира в училищата в цялата страна В Русе „Васил Априлов“ ще участва в Втори РПУ. Бъдещите петокласници ще се обучават в оказване на първа долекарска помощ, детска полицейска лична защита, безопасност на движението по пътищата, здраве, етика и право. Темите и методологичните указания са разработени от МВР, министерствата на образованието и правосъдието, младежката БЧК, Църквата и Туристическия съюз и са предназначени за двугодишно извънкласово обучение на петия клас.

 2 часа

 

 

 

Скъпи родители,

Всеки дете пораства и е, че трябва да остави част от игрите и да влезе в училище. Трагването на училището е много специален момент както за него, така и за вас. Ние разбираме вашата жалостна трепка, вълненията, надеждата и страховете, които ви съпътстват в тази момент.Децата винаги са били любопитни и обичат нови и интересни знания, знания, които те ще обогатят точно тук в училище. Подкрепете тази им любознателност, не се страхувайте от новата роля на вашето дете – ученик.

Майки, татковци, баби и дядовци Вие сте посветили живота си да възпитавате и възпитавате доброто и умно дете. Както досега, то ще разчита основно на вас за подкрепа и разбиране, но вие не сте сами. На помощ ви идват учителите от ОУ „Васил Априлов“ – Русе, където ще се грижи за вашето дете цял ден.

Учители с висока квалификация и опит, които ще посрещнат вашето дете в първия учебен ден. Ще се опитам да го науча да е блажено и честно, да усеща красотата на заобикалящата го природа, но също така ще се приближи до него с първото му книга – пират.

С какво ще се занимавате, когато пораснат – дали ще станат откриватели или ще месят топъл хляб? Това не зависи от нас. Но ние имаме желание да оформим личности със силен дух и размах, които да им позволят да творят, учат и развиват своя талант.  Позволете ни да направим това за вашето дете и ни се довери!

С уважение – учителите от ОУ „Васил Априлов“ – Русе

21.03.2016 ГОДИНА ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

 ТРЕТИ МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

3 MARTТържеството за национален празник 3-ви март се осъществява благодарение на учениците от трети клас под ръководството на г-н Д. Джуров. С рецитала, която ни поздравиха и напомниха, че трябва да сме горди с нашето историческо минало. Да не забравяме нашите герои.

 

 

 Баба Марта не ни забрави!

mart1Ведро първомартенско настроение се създава в ОУ „В. Априлов“, благодарение на сръчните ученици и техните родители, които участваха в конкурса за най-красива мартеница. А благодарение на уменията на участниците в СИП „Приложни дейности“ с ръководител М. Тодорова фоайето ни е пролетно пъстро.

валетин

 

 

Усмивки и настроение в ОУ „В. Априлов“ за празника Св. Валентин. И тази година ученици, учители и служители получиха валентинки, изработени от осмокласниците в СИП Здравно образование.

 

 

Благопожелания от Русенския митрополит Наум

IMG_1242На 22. 12.2015 г. учители и ученици от ОУ „В. Априлов „посетиха храмовия компклекс Св. Троица и гостуваха на негово преосвещение Русенският митрополит Наум. Митрополитът зарадва малките гости с лакомства и подаръци. В диалога с децата той умело насочва темата към силата на добрата и дръзността да даряваме, да създаваме радост за близки и далечни хора. Децата бяха подготвили програма с творби посветени на предстоящите светли празници.

Срещата приключи с благопожелание!

Благодарим ви, за проявената съпричастност, за дарената радост и надежда!

глъткаЕдин от най-великите тайни на живота е, че единственото, което струва да бъде направено, е това, което правим за другите. И през тази учебна година от Коледния базар са събрани 420 лв. Благодарности на учениците от СИП Приложни дейности, с ръководител М. Тодорова преподавател по Дом. техн. и икономика. Благодарности и на целия екип от учители, които се включиха в подготовката на базата: Ирена Тодорова, Ел. Миланова, Д. Панова, Д. Георгиева, Д. Йорданова, Д. Василева, Д. Джуров, Ив. Иванова и Г. Тодорова. Благодарим ви, за проявената съпричастност, за дарената радост и надежда!

Традиционни коледни трапези и Обредни хлябове

NGНа 21.12.2015 г. учениците от 5 а и 5 б клас ни представиха народните обичаи, свързани с Коледните празници. Трапеза с традиционни ястия за вечерни дни подредиха учениците от 5 а клас, а ридните хлябове ни представиха учениците от 5 б клас. Всичко това се случва благодарение на отсевчивите родители и доброто ръководство на двете класни И. Серафимова и К. Петкова, които също бяха в български носии, характерни за нашия край. А учениците от І а клас ни поздравиха.

Весели Снежковци

ttrudУчениците от 6 б клас с кл. ръководител М. Тодорова учител по Дом. техника и икономика показаха на учениците, че отпадъчните материали могат да се превърнат в коледна украса. Чрез самите Снежковци, подредени в фоайето на училището, те пожелават на всички весели празници!

 

 

 „Математика ура“ в 1 б класподложка

Учениците от 1 б клас се спряха на тържеството „Математика ура“, в което освен че цареше коледното дух показаха, че вече могат добре да мислят.

 

 

 

Национална седмица на четенето в ОУ „Васил Априлов“ от 7-12 декември 2015 г. 

В провеждането на „Националната седмица на четенето“ в нашето училище се включиха всички ученици от началната фаза.
С първото „а“ и „б“ класато, които са били коледни и новогодишни приказки. Оцветявах коледно новогодишни рисунки, свързани с приказките, от които си направил изложба в класните стаи. Учениците от втория „б“ клас направиха конкурса „най-добрият четец“ и „най-хубавият художник“ на елек кронен вариант на приказката „Коледняка“, а учениците от трета класа „Б“ четеха и разказваха от любимите си детски книжки и направиха изложба от рисунки на любимите си герои.12

В четвърти клас „а“ клас проведохме анкета „Чета за ………………“, дискусия „Електронната книга или традиционната книга е по-желана от нас“ и състезание „най- добър четец „.

А учениците от 4 б клас участваха активно в Националната седмица на четенето с „Да четем е лесно забавно и интересно!“.
Интересно и забавно е озаглавяването на най-добрия четец, с водещите Калина, Стефани и Валентин, работа по центрове и подготовка на различни постери.
Всички ученици получиха каталог на издателство ФЮТ, за да се запознаят с новите книжки на издателството, а най-добрите четци, разказвачи и художници грамоти, връчени от директора на училището.

Традиционна Коледен базар

В очакване на КоледаКоледното настроение завладя ОУ „Васил Априлов“ – украсата в класните стаи и фоайето е само началото на предстоящите събития.От 10.12.2015 г. в 8.00ч се открива традиционен коледен базар, на който ще се продават коледни сувенири и декорации, изработени от СИП „Приложни дейности“ и доброволци – ученици и учители.

FutМалко преди Коледа под мотото „Спортът създава приятелства“ се провеждат спортни мероприятия. Едно от тях бе футболната среща между ученическите екипи на ОУ „В. Априлов“ и ОУ „Хр.Смирненски“, която се проведе в една приятелска атмосфера и завърши равностойно.

 

        Знаете ли ли природата на Европейския съюз?  

Учениците от 4 б клас се запознаха с природата на Европейския съюз и си направиха саксии от рециклирани материали, в които посяха билки. После се запознаха, как могат да ги отглеждат и запазват в природата.

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ЕДНА ПО-УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА! МОМЕНТИ ОТ 15.09.2015Г.

 

В ОУ „В. Априлов“ продължава реализацията на серия четенеот събития, свързани с подкрепата на националната кампания под егидата на Президента на Република България – „България чете“. Днес учениците от първи до осми клас се включиха в инициативата „Априловци четат“ и заедно със своите учители и служители се отдадоха на любимите си книги, като намериха подходящо място за изучаване на открито.

 
 
 

В училищния колелодвор с много емоции се проведе така желаното от много ученици състезание за безопасно и умело управление на велосипед във връзка с третата глобална седмица за пътна безопасност на ООН, посветена на безопасността на децата. Всеки ден повече от 500 деца губят живота си от пътнотранспортни произшествия в световен мащаб. Десетки хиляди са ранени. „Спаси живот на децата“ е официалното лого на кампанията. Най-добри колоездачи се оказаха учениците от 5 а клас, следвани от 6 б клас и на третата позиция са учениците от 6а клас.

Велик концНа Великденския концерт – базар „Децата помагат на деца“ тази година се събраха 1690 лв. , като 424 лв. са от акция „Жълти стотинки“. Останалата сума е от продадени сладки, соленки и великденски украшения. Много танци и добра настроение създадоха учениците пред своите родители и близки. Събраните средства ще бъдат използвани за деца в неравностойно положение. Ето някои моменти от репортажа за концерта :

 

 

Wiktor Виктор Рафаилов Исаев от 6 б клас със златен медал от математически конкурс „Европейско кенгуру“. Другите му колеги ученици, които се представиха достойно са: Елеонора Тодорова Пасева, Мартин Недков Неделчев и Ирина Николаева Иванова. Желаем им все така да успяват!

 

2bd1e87a36533447d69f7fb8cb16478aНека не забравяме Националния си празник – 3 март!   Ученици от четвъртите класове под ръководството на г-жа Н. Николова и М. Николчева ни създадоха една празнична атмосфера. Те ни припомняха, че трябва да се гордеем, с нашата произход. От проведения конкурс на рисунка посветен на 3 март бяха спечелени Ирина Иванова от 6б-І място. Елеонора Парашкевова от 7а и Явор от 4а клас са на второ и трето място. Ето и отзвук от събитието.

МартаВ очакване на първия пролет вече край на входа на ОУ „В. Априлов“ прелитат първите стъркели, носещи мартенички и едно ведро пролетно настроение. А учениците при клуб „Забавна математика“ по проект УСПЕХ с ръководител Ем. Ковачева ни предложиха мартенички.

 

 

Ученици от к левскилуб „Бит и традиции“ по проект УСПЕХ с ръководител К. Петкова посети изложба, посветена на делото на Васил Левски в читалище „Хр. Ботев“. http://youtu.be/a4vKycqrhGw

 

Много усмивки, Валенвалели и добри настроения размениха учениците във връзка с празника „Свети Валентин“.

valentinki-3

 

 

 

Участници в проекта  Dive в небето ( „Гмурни СЕ в НЕБЕТО“) при ОУ „Васил Априлов“ – Русе посрещнаха и обмениха опит със своите партньори от Privatgymasium Liefering (Австрия), Kauno Vyturıo Katalıkıška Vıdurınė Mokykla (Латвия), Escola Secundária де Мария Ламас (Португалия) и Ескишехир пилот Бинбаши Али Текин İlkokulu (Турция). Те поканиха кмета Пламен Стоилов да стане техен съмишленик. http://ruse-news.com/kanyat-kmeta-da-se-gmurne-v-nebeto/gmurkane

 

 

 

 

 

Седмокласници от клуб „Бит и традиции на DSC00713бъгарина“ по проект „УСПЕХ“, при русенското училище „Васил Априлов“ свириха сюрвачки по всички правила на българското обредство като гости в „Христо Ботев“ кметство. А коледари от клуба ни поздравиха по старата българска традиция на Коледното тържество. И нека всеки от нас чувства в сърцето си топлината на Коледа!

ДА СЕ ЗНАЕ DSC04536, КОЙТО НЕ ПОДДЪРЖА ТРАДИЦИИТЕ СИ, Е ОБРЕЧЕН НА ЗАБВЕНИЕ ……..

Учениците от 5 а и 5 б класове заедно с техните родители и класни ръководители- Д. Панова и М. Тодорова ни представиха Ритуални обредни погачи подходящи за празничната трапеза.

IMG_0795

Ученици от ОУ „В. Априлов“ гостуваха и поздравиха русенския митрополит Наум във връзка с големия християнски празник Рождество Христово. Негово Високопреосвещество Русенски митрополит Наум поощрява децата, техните учители и родители, благодарение на здраве и сили, ползотворни дела, топлина и доброта.

Коледният базар в ОУ „Васил ScanImage01Априлов“ събра 388 лева. Те ще се използват за награда на ученици, представени на училищни и регионални състезания и за отличници. Всичко това се случва благодарение на децата от СИП „Приложни дейности“ с ръководител М. Тодорова и група сръчни учители.

Наближава Рождество Христово

Рождество Христово – една от най-големите църковни празници в християнския свят и една от най-любимите за всяко семейство. Засилва DSC00607ни еланията за благотворителност и доброта, за да донесеш радост на заобикалящите ги хора. Тази година учениците от ОУ „В. Априлов“, заедно със своите учители ръчно изработени сувенири и много красиви изделия с модни мотиви, които ще бъдат предложени на благотворителния коледен базар. Той ще бъде открит на 18.12.2014г от 8.00 часа във фоайето на училището. Събраните средства ще бъдат използвани за наградите на отличените ученици по различни състезания.

 

Коледен уют си подариха учениците от ОУ „Васил Априлов“, украсявайки своите класически стаи. Грейналата коледна елха и весели снежни човечета всеки ден посрещат ученици и учители. Провеждат се и коледните тържества във всички класове. Празнични обредни хлябове подходящи за коледната трапеза се подготвят от учениците 5а и 5б класове. Всички в нашето училище със свои идеи и приповдигнато настроение успяват да предадат магията на празника. Да се ​​опитаме да съхраним тази магия възможно най – дълго!

УЧЕНИЦИ ОТ ВТОРИ КЛАС СЕ ВКЛЮЧИХА В КАМПАНИЯТА „БЪЛГАРИЯ ЧЕТЕ“

DSC08876В ОУ „В. Априлов“ продължава реализацията на серия от събития, свързани с подкрепата на националната кампания под егидата на Президента на Република България – „България чете“. Днес учениците от втория клас се включиха в т. нар. „Четящо влакче“ и заедно с техните учители се разнасят в света на приказките. Планът с предстоящите мероприятия може да се види от тук.

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОУ „В. АПРИЛОВ „- гр. РУСЕ                                                           DSC00401                            Отново е 15 септември и дворът на училище „В. Априлов „е празнично украсен и подреден. На трапарант е закачен надпис „На добър час, Априловци“. На входа се извива красив венец от цветя. Поводът за всичко това е откриването на новата учебна година.

        Укрепналите и порастнали учениците с трепетно ​​вълнение отново се връщат в училището. Облечени в новите си красиви ученически ризи и блузи се чувстват по-сериозни и отговорни.

 Празникът започна под звуците на националния химн на Република България и вдигане на националния флаг, след което беше внесено знамето на училището.

Тържественото водосвет за здраве и благоденствие извършиха неговото високопреосвещенство русенски митрополит Наум и отец Йоан. Сред останалите гости бяха Р. Георгиева и М. Банева-ст. експерти в РИО Русе, представители на училищното настоятелство, много родители. Представена беше литературно-музикална програма.

Директорът на училището, г-жа Григорова, отправи приветствено слово към учениците, учителите и родителите, като пожела на всички успешни и полезни нови учебни години. Представителят на училищното настоятелство Елка Иванова поздрави всички с добре дошли и отправи благодарствени думи към учителите за техния труд и призова всички за обединение в името на по-доброто образование на децата.

Митрополит Наум благоволи всички присъстващи, а на учениците пожела успех по пътя на знанието.
Госпожа Григорова плисна менчето с вода, придружена с топли напътствия и пожелания, влязоха в училищното звънец и първа прекрачиха прага на сградата развълнувани първа класници. След това учениците и учителите се отправиха към класните стаи.

 НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – РУСЕ! Всички ученици, които не са получили униформите си, могат да го направят в магазина на фирма „Кеви-М“Адресът на магазина –  гр. Русе ул. „Николай Здравков“ №2 А

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Copyright © 2018 - ОУ "Васил Априлов" – гр. Русе Preschool and Kindergarten | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.