ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ В ОУ “В. АПРИЛОВ”

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

На 01.03.2017г. / сряда/ от 18.00ч. в стаята на директора  ще се проведе заседание на заседание на обществения съвет  при следния дневен ред:

  1. Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на 2016 г. превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.
  2. Изготвяне на становище по представения от директора на училището бюджет за 2017 година.
  3. Обсъждане на приема на първокласници за учебната 2017/2018 година.   С материалите по дневния ред на заседанието заинтересованите лица могат да се запознаят на сайта на училището.

    Уведомявам Ви, че на основание чл.21, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,  е необходимо да потвръдите  пред  председателя  участието си в срок от 3 дни преди датата на заседанието.

    Председател:Боряна Атанасова

    Допълнителна информация по темата може да намерите   тук  или на mon.bg