ПРИЕМ – 2022/2023 учебна година

I клас

         За учениците в първи клас предлагаме:

 • Едносменен режим на обучение от 8:00 ч.
 • Групи за целодневно обучение за организирана самоподготовка за всеки клас с висококвалифицирани преподаватели до 17.30 ч.
 • Обучение по английски език.
 • Психолог и педагогически съветник в подкрепа на ученици, учители и родители.
 • Съвременно обзаведени класни стаи с безжичен достъп от всяка точка на територията на училището, модерно обзаведен компютърен кабинет, интерактивни мултимедийни кабинети.
 • Занимания по интереси по програмиране, усвояване на основни дигитални компетентности, математика, драма, спорт, предприемачество.
 • Индивидуален подход към всеки ученик.
 • Ресурсни учители в помощ на затрудняващите се ученици.
 • Осигурени безплатни закуски.
 • Подсигурен обяд при заявка от родителите и място за хранене.
 • Постоянно медицинско обслужване.

 • Извънкласни дейности:

 • Дейности по интереси – Занимания по интереси – усвояване на основни дигитални компетентности, математика, драма, спорт, предприемачество;
 • Тренировки по бадминтон;
 • Състав за народни танци – от външен хореограф;
 • Богата училищна библиотека;
 • Компютърни кабинети;
 • Обзаведен център за целодневно обучение с игри и възможности за провеждане на занимания по интереси след обяд.
 • STEM работилница

Подаването на документи  в библиотеката на ОУ “Васил Априлов” – ІІ етаж.

За повече информация може да видите тук!

Необходими документи:

 1. Заявление;
 2. Анкетен лист (по образец);
 3. Акт за раждане за сверка;
 4. Свидетелство от подготвителна група;
 5. Лична карта на родителя/настойника за сверка.
 6. Заявление за влючване на ученика в ЦДО

Адрес: гр. Русе бул. „Липник” №78, тел. 84 14 24;  e-mail: vasil_aprilov_ou@abv.bg


 


Прием след VII клас

Наближава кампанията за кандидатстване в профилираните гимназии, в профилираните паралелки в средните училища и в професионалните гимназии в 8. клас в област Русе. В този сайт ще се опитаме да Ви запознаем с важните неща, които трябва да знаете за процедурата за кандидатстване и да отговорим на въпросите, които най-често си задавате.

Национално училище по изкуствата “Проф. Веселин Стоянов“ (http://www.artrousse.com/) и Спортно училище “М-р Атанас Узунов” (http://sportnoruse.weebly.com/) извършват приема си по различна процедура. Подробна информация можете да намерите на техните сайтове.


V клас

Училищен план- прием  за учебната 2022/2023 година за пети клас, както следва:

План-прием за 5 клас за учебната 2022/2023 година за една общообразователни паралелки в дневна форма на обучение с целодневна организация на учебния ден с максимален брой ученици 26.

Свободни места към 31.03.2021 г. в IV клас няма.

Необходими документи за записване за пети клас за учебната 2022/2023 г./след 15.06.2022 г./:

Заявление по образец от училището,  попълнено от родителя/настойника/ – попълва се в училище, като може да бъде изтеглено от сайта на училището/;

Акт за раждане на детето за сверка;

Лична карта на родителя/настойника за сверка;

Удостоверение за завършена начален етап – оригинал;

Удостоверение за преместване.

Прием на документите: 

Документите се подават в библиотеката на училището от 9:00 ч. до 17:30 ч. всеки ден от понеделник до петък и се приемат от Даниела Йорданова – библиотекар.

Предложение за избираеми учебни предмети: /Родителите/ настойниците избират 3 от предложените 5/:

Български език и литература

Математика

История и цивилизации

География и икономика

Човекът и природата