• Ръководство

Гергана Тодорова Григорова – Директор на училището

Кирил Венев Павлов – Заместник-директор по учебната дейност

  • Администрация

Деспина Петкова Василева – Педагогически съветник

Даниела Иванова Йорданова – Библиотекар

Ирена Иванова Върбанова – Ръководител на направление ИКТ 

Виолета Андреева – Счетоводител

Галя Богданова Стоилова – Служител, човешки ресурси

Моника Борисова Цветкова – Домакин

  • Учители

Катя Петрова Костадинова – Николова – Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) – кл. р-л – I a клас

Елеонора Георгиева Миланова – Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) – кл. р-л – I б клас

Грета Стефанова Ганева – Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) – кл. р-л – II а клас

Димитричка Данаилова Георгиева – Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) – кл. р-л – III а клас

Радка Великова Данчовска – Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) –  кл. р-л – III б клас

Елия Антонова Андреева – Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) –  кл. р-л – IV а клас

Невяна Стоянова Николова – Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) –  кл. р-л – IV б клас

Ирена Асенова Тодорова – Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Росица Михайлова Кунчева – Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) в ЦДО – кл. р-л – I a клас

Юлия Тодорова Вълчева – Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) в ЦДО – кл. р-л – I б клас

Надежда Йорданова Василева – Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) в ЦДО – II a клас

Маргарита Георгиева Петрова – Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) в ЦДО – III a клас

Денислав Живков Джуров- Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) в ЦДО – III б клас

Ралица Димитрова Маркова – Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) в ЦДО – IV а клас

Михаела Кирилова Николчева – Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) в ЦДО – IV б клас

Венелин Ценков Антонов – Старши учител по български език и литература

Жасмина Недялкова – Старши учител по Английски език

Румяна Вълчева Маркова – Старши учител по математика

Денка Иванова Панова – Старши учител по география и икономика и по история и цивилизации

Живка Маринова Драганова – Старши учител по биология и здравно образование;  Човекът и природата; Химия и опазване на околната среда

Ивелина Василева Иванова – Старши  учител по физика и астрономия

Росица Георгиева Симеонова – Старши учител по музика

Цветанка Иванова Парисова – Иванова –  Старши учител по изобразително изкуство

Милена Костадинова Тодорова – Старши учител по технологии

Мариян Красимиров Крумов –  Старши учител по ФВС

Розмариа Христославова Билчева – Учител в прогимназиален етап на основното образование в ЦДО – V клас

Милена Костадинова Тодорова – Учител в прогимназиален етап на основното образование в ЦДО – VI клас

Ивелина  Василева Иванова – Старши учител в прогимназиален етап на основното образование в ЦДО – VII клас


Елена Йорданова Костадинова – Психолог, училищен
(Назначен по Проект BG051PO001-4.1.07 “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”);

Кирил Емилов Тодоров – Учител, ресурсен
(Назначен по Проект BG051PO001-4.1.07″ проект “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”);

Диана Енчева Димитрова – Учител, ресурсен
(Назначен по Проект BG051PO001-4.1.07″ проект “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”);

Мариела Сандова Върбанова – Логопед
(Назначен по Проект BG051PO001-4.1.07 ” проект “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”)