• Ръководство
Гергана Григорова Директор
Димитричка Георгиева Заместник-директор, учебна дейност
 • Администрация

Ирена Върбанова – Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“

Денислав Джуров – Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“

Деспина Василева – Педагогически съветник

Галя Тенева – Главен счетоводител

Галя Стоилова – Служител, човешки ресурси

Веселина Христова – Технически изпълнител

Моника Цветкова – Домакин

Гюнселин Ниази – Медицински персонал

 • Учители
  Елия Андреева
  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
  Невяна Николова
  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
  Катя Костадинова- Николова
  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
  Елеонора Миланова
  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
  Грета Ганева
  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
  Ирена Тодорова
  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
  Ралица Маркова
  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
  Юлия Вълчева
  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
  Радка Данчовска
  Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
  Михаела Николчева
  Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
  Росица Кунчева
  Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
  Лидия Савова
  Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
  Маргарита Петрова
  Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
   
   
  Мелис Касим
  Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
  Кирил Павлов
  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  Изабела Тодорова
  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  Лидия Пенчева-Цанева
  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  Румяна Маркова
  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  Денка Панова
  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  Ивелина Иванова
  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
     
  Стела Калчева
  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  Антония Пенева
  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  Мариян Крумов
  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  Лидия Петрова
  Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас
  Венелин Антонов
  Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас
  Розмариа Билчева
  Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас
  Диана Димитрова
  Учител, ресурсен
  Кирил Тодоров
  Старши учител, ресурсен
  Дияна Иванова
  Логопед