ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ,

На 01.12.2016г. / четвъртък/ от 18.00ч. в учителската стая в ОУ „ Васил Априлов” ще се проведе събрание за избор на Обществен съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Избор на членове и резервни членове на обществения съвет.

Брой членове – 5

Брой резервни членове – 5

Допълнителна информация по темата може да намерите  тук  или на mon.bg