График на дейностите за елекронен прием  І клас;

Карта с района на ОУ “Васил Априлов”- Русе 

ИНФОРМАЦИОННА БЛАНКА

за прием на учебници в първи клас

 1. План-прием за 1 клас за учебната 2018/2019 година за три общообразователни паралелки  в дневна форма на обучение с целодневна организация на учебния ден с максимален брой ученици 66/ 3 по 22/.
 2. График и работно време на комисията за прием на документите:

Документите за кандидатстване се регистрират от 25.05.2018г. до 31.05.2018г. включително и за записване от 06.06.2018 до 27.06.2018г.   се приемат в библиотеката на училището от 8.00ч. до 18.00ч.

 1. Предложение за избираеми учебни предмети:

   / Родителите/ настойниците  избират 3 от предложените 5/

   3.1. Български език и литература

   3.2. Английски език

   3.3.Математика

   3.4. Технологии и предприемачество

   3.5. Изобразително изкуство

 1. Форми на извънкласни дейности, организирани от училището

   4.1. Дейности по интереси по проект „ Твоят час“ – изобразително и приложно изкуство, спортни дейности

   4.2.  Състав за народни танци „ Слънце“ – от външен хореограф

   4.3 Тренировки по футбол към СК „ Дракончета“ – от външен треньор

 1. Броят на групите за целодневна организация на учебния ден  се определя според подадените заявления от родителите/ настойниците за включване на детето в ЦДО. Заявленията за ЦДО се подават заедно със заявленията за записване в библиотеката на училището.План- прием за групи ЦДО – 3
 2. Лице за контакт по въпросите за приема в 1 клас –Кирил Павлов– заместник-директор. Телефон за връзка  0882555956.

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРИЕМ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ СА ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –РУСЕ С РЕШЕНИЕ № 808, ПРОТОКОЛ № 32/ 22.03.2018Г. 

Решение ОбС и Правила електронен прием І клас;

За учебната 2018/19 г. Община Русе въведе електронна централизирана система за приема на ученици в 1. клас. Критерийте за подбор на първокласници, графикът на дейностите и районирането на всички училища на територията на гр. Русе можете да намерите  тук. Кандидатстването ще се извършва чрез електронна платформа.

Заповед за извършване на прием на ученици в І клас за учебната 2018/2019  година.

Правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе.

За учениците в първи клас предлагаме:

 • Подготвени начални учители, които поставят в центъра на образователния процес Вашето дете;
 • Целодневно обучение / занималня/ с група за всеки клас, а не смесени групи ;
 • Изучаване на Английски език, Математика , Български език, Технологии и предприемачество и Изобразително изкуство  в часовете по избираеми учебни предмети;
 • За деца със специални образователни потребности –психолог, логопед и ресурсни учители;
 • Безплатни учебници и учебни тетрадки;
 • За всички ученици от 1 до 4 клас безплатни закуски, плод два пъти седмично по НП „ Училищен плод“, млечни продукти три пъти седмично – кисело мляко и плодово мляко по схема „ Училищно мляко“;
 • Ученически бюфет, с разнообразни закуски и ниски цени, съобразени с наредбите за здравословно хранене;
 • Обеден кетъринг за желаещите деца от целодневното обучение с прясно приготвена вкусна храна от основно ястие и десерт;

Извънкласни дейности:

 • Дейности по интереси по проект “Твоят час” – изобразителни и приложно изкуство, спортни дейности
 • Тренировки по футбол с ФК „ Дракончета“;
 • Състав за народни танци – от външен хореограф;
 • Богата училищна библиотека;
 • Компютърни кабинети;
 • Обзаведен център за целодневно обучение с игри и възможности за провеждане на занимания по интереси след обяд;

Подаването на документи  в библиотеката на ОУ “В. Априлов” – ІІ етаж.