Екология и здравно образование.

Поставени цели групата:
Насочване на вниманието и надграждане на равнището на екологично и здравно образование. Изграждане на навици за здравословен начин на живот и опазване на околната среда

Очаквани резултати от групата:
Повишена чувствителност към екологичните проблеми на планетата. Знания и компетентности в областта на здравното образование.

Занятие проведено под ръководство на родители

Цел на занятието: Включване на учениците в инициативата за Деня на Земята ,,Дръвчета за планетата Земя. Нека ги посадим.”

Начин на протичане на занятието: На 22 април учениците от група по интереси ,,Екология и здравно образование”, заедно с техните родители засадиха дръвчета – 2 брези, 2 гинко билоба и 1 липа в двора на училище ,,Васил Априлов”. Присъства и директорката на училището – г-жа Григорова. Събитието бе отразено в русенският вестник ,,Утро”. Занятието започна като един от присъстващите родители обясни на децата как се засаждат дръвчета и какви грижи трябва да полагат за тях след засаждането. Разделихме се на 5 екипа и всеки екип засади, укрепи и поля с вода дръвчето. Дворът на училището се обогати с нови дървесни видове, а всички останаха доволни, че са допринесли с труда си за това. Ние вярваме, че всяко едно посадено дърво ще повлияе положително върху живота на планетата Земя, а участниците в занятието ще бъдат по-отговорни към природата.

DIGITAL CAMERA