Училищен план- прием  за учебната 2017/2018 година за пети клас, както следва:

1.План-прием за 5 клас за учебната 2017/2018 година за две общообразователни паралелки в дневна форма на обучение с целодневна организация на учебния ден с максимален брой ученици 52 / 2 по 26/.

 1. Свободни места към 27.03.2017г. в четвърти клас 19.
 2. Необходими документи за записване за пети клас за учебната 2017/2018 година /след 31.05.2017г./:

3,1 Заявление по образец от училището,  попълнено от родителя/ настойника; / попълва се в училище, може да бъде изтеглено от сайта на училището/

 • Акт за раждане на детето;
 • Лична карта на родителя/ настойника;
 • Удостоверение за завършена начален етап – оригинал;
 • Удостоверение за преместване
 1. Прием на документите

Документите се подават в библиотеката на училището от 8,00ч. до 16.30ч. всеки ден от понеделник до петък и се приемат от Даниела Йорданова – библиотекар

 1. Предложение за избираеми учебни предмети:

/ Родителите/ настойниците избират 3 от предложените 5/

 • Български език и литература
 • Математика
 • История и цивилизации
 • География и икономика
 • Човекът и природата