Законът за здравето регламентира извършването на профилактични дейности с цел опазване на здравето на населението. Във връзка с това Министерството на здравеопазването е разработило Национална здравна стратегия 2020, която е приета от Министерски съвет и се прилага от здравните специалисти с цел подобряване здравето на населението в страната.

Националният център по обществено здраве и анализи, съвместно с Министерството на здравеопазването е разработил няколко кратки информационни материала с точни и ясни послания. Те са насочени към подобряване на храненето, превенция на хипертонията и ограничаване на тютюнопушенето.

Дейности по информиране на населението са заложени и в Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 на Министерския съвет от 2013 г.

РЗИ – Русе предоставя на Вашето внимание 3 броя информационни материали по горепосочената проблематика.