I. Цели на групата:
Задоволяване на интересите в областта на математиката. Разширяване на знанията извън учебните програми. Участие в математически състезания, олимпиади и др.

II. Очаквани резултати:
Участие и успешно представяне в математически състезания и олимпиади. Повишаване на интереса към математиката, търсенето на допълнителни знания и изявите в тази област.