Група по интереси – Футбол, с ръководител М. Крумов

I. Цели:
Усвояване на умения и техники в областта на футбола. Колективност и спортсменски дух.

II. Очаквани резултати:
Сформиран футболен отбор и успешно представяне на междуучилищни изяви.