Група за ученици с обучителни затруднения – Български език и литература 4 клас, с ръководител Г. Ганева

I. Цели:
Преодоляване на обучителните затруднения по български език и повишаване на резултатите на НВО.

II. Очаквани резултати:
Добро представяне на НВО и трайни знания по български език за успешното преминаване в прогимназиален етап.