Група за извънкласни дейности  на ученици с обучителни затруднения Математика 7 клас, с ръководител К. Петкова

I. Цели:
Преодоляване на обучителните затруднения по математика и добро представяне на НВО.

II. Очаквани резултати:
Повишаване на текущите, срочни и годишни оценки и резултатите на НВО поматематика.

Представителна изява:

На 4 май 2017 се проведе представителна изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения „Математика – 7“ на тема „Решаване на тест“. Представителната изява представляваше обобщение на изученото. Изработени бяха табла с материали по изучените математически понятия, на които се вижда осъществяването на междупредметните връзки.