И тази година училището продължава да работи по Проект „Твоят час“. Целта на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище . Сформираха се 15 групи, от които 10 с дейности – обучителни затруднения и 5 – занимания по интереси. За по-вече информация може да видите тук.

Документи:

Заявление и декларация за информирано съгласие.

Анкетна карта;

Индивидуална образователна карта.

Заниятия от тип занимания по интереси за учебната 2017/2018 година:

 1. Приказка за България;
 2. Талантливи и сръчни – изобразително изкуство и приложни дейности;
 3. Кулинарни изкушения;
 4. Екология и здравно образование;
 5. Футбол.

Занияти от тип обучителни затруднения за учебната 2017/2018 година:

 1. Български език и литература – 2 а клас ;
 2. Български език и литература  – 3 а клас;
 3. Български език и литература – 3 б клас;
 4. Български език и литература  – 4 б клас;
 5. Български език и литература 6 клас;
 6. Български език и литература 7 клас;
 7. Математика 2 б клас;
 8. Математика 4 а клас;
 9. Математика 6 клас;
 10. Математика 7 клас.