Проект „Твоят час”- група по интереси „Приказка за България” – 5а клас

Цел– да се внесе ново усещане за историята ни във всичките ú епохи и свързаните с тях събития, като част от патриотичното възпитание на младото поколение.Осмисляне на свободното им време.

Очаквани резултати– Учениците да се докоснат до духа на времето, в което са се случвали уникални събития и са се водили славни битки, в които са поставяни основите на съвременна България. Повишаване мотивацията за учене.

20.01.2018г.- представителна изява

Децата рецитираха пред своите родители, братя и сестри стихове за България.

Представиха фотоизложба „Аз обичам България”.