I. Цели:
Формиране на знания и отношения за опазване на околната среда, здравословно хранене и хигиена на живот.

II. Очаквани резултати:
Повишаване равнището на знания за опазване на околната среда, умения за здравословно хранене и навици за хигиена на тялото о отношенията към природата и околните.

DIGITAL CAMERA
DIGITAL CAMERA
DIGITAL CAMERA
DIGITAL CAMERA