Дейност по интереси – Кулинарни изкушения,

с ръководител М. Тодорова 

I. Цели:
Придобиване на знания за здравословно и пълноценно хранене и умения за приготвяне на различни храни.

II. Очаквани резултати:
Учениците да придобият знания за готварските дейности и умения самостоятелно да приготвят различни ястия.