I. Цели:
Формиране на умения за колективна игра, състезателен дух, спортсменско поведение.

II. Очаквани резултати:
Провеждане на състезания и представяне на придобитите тактически и футболни умения в играта.