Група за извънкласни дейности за   обучителни затруднения – Математика 2б клас, с ръководител Радка Данчовска.

I. Цели:
Преодоляване на проруските в усвояване на учебното съдържание по математика във 2 клас

II. Очаквани резултати:
Повишаване равнището на знания по математика и овладяване на нива предвидени в ДОС