All-focus

Група за извънкласни дейности за   обучителни затруднения – Математика 4а клас, с ръководител К. Костадинова

I. Цели:
Преодоляване на пропуските в овладяването на учебното съдържание по математика в 4 клас

II. Очаквани резултати:
Повишаване равнището на знания по математика в 4 клас и достигане на предвидените в ДОС нива.

На 26.04.2018 г се проведе планираната публична изява на клуб по математика –Празник –Вечер на математиката на учениците от 4а клас заедно с учениците от 2б  клас.

    Поканени бяха и активно участваха и всички родители.Учителите – К.Костадинова и Р.Данчовска бяха водещи и жури.

   Залата беше украсена, децата разделени на два отбора.

   Предложените интерактивни задачи бяха интересни и атрактивни за всички.

   В пьрвия крьг отборите решаваха задачи и оценката беше за скорост и прецизност.

Победи отбор 1.

   Вьв втория крьг участниците трябваше да открият скритата картина като пресметнат задачите.

Отлично се сработиха децата от различните класове и работиха много добре в екип.

Победиха отбор 2.

   Третата творческа задача беше за родители и ученици.Трябваше заедно да нарисуват постер-Какво е за мен математиката.С ентусиазьм двата отбора нарисуваха много интересни неща,свьрзани с математиката. Завьршиха с равен резултат.

   Учениците успешно завършиха участието си по проект „Твоят час” със сертификат.