В ОУ „Васил Априлов“, гр.Русе се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Заявления за достъп до обществена информация се подават в деловодството на ОУ „Васил Априлов“, стая №210 всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа, както и по е-mail: info-1806111@edu.mon.bg

Адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №78, ет.2, стая 210