ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продукти по схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” за учебните 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г., съгласно НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”.

ЗАПОВЕД  за определяне на заявител/доставчик по схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”.