Учениците от 6а и 6б клас показаха своите естетически умения в изработването на българска шевица върху координатна мрежа. Това се случи под ръководството на г-жа М. Тодорова, Р. Маркова и Л. Петрова в STEM-урок на тема „Координатна система – шевица“. Шестокласниците потърсиха информация за символите и значението на цветовете, геометричните фигури и елементите, които са използвали нашите предци в изработването на българската бродерия. За реализиране на проекта приложиха знанията по математика, изобразително изкуство и технологии и предприемачество, спазвайки симетричността и цветовия подбор.


STEM урок в 4б клас на тема : Билките в природата и народните празници!


Снежнобял коледен град огрян от светлини сътвориха учениците от VIа, VIб клас и клуб за занимания по интереси „Творческа работилница“. В интегрирани STEM уроци учениците приложиха знанията си по математика, информационни технологии, изобразително изкуство и технологии и предприемачество, за да изградят 3D проект на урбанизирана среда под надслов „Коледен град“.В учебните часове и в дейностите по интереси работата по проекта бе ръководена от учителски STEM екип с участието на М. Тодорова, Д. Стефчова Р. Маркова и Д. Джуров.


Коледна математическа забава се проведе с учениците от IIа кла в STEM центъра на ОУ „Васил Априлов“ – Русе под ръководството на г-жа Димитричка Георгиева и г-жа Павлинка Атанасова. Забавната страна на математиката учениците откриха като превърнаха отговорите на решените задачи в геометрични колажи и коледни пъзели.


Днес в STEM работилницата на нашето училище с учениците от прогимназиален етап се проведе урок на тема „Екологична лаборатория“.

Учениците от XI клас на МГ „Баба Тонка“ – Русе Виктория Иванова и Вилиан Пишев, участващи в проект „Екологична лаборатория“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ показаха как природните науки могат да станат забавни и полезни.

С участието на наши ученици се проведоха интересни експерименти, които ангажираха вниманието на всички и провокираха аналитичното мислене и работата в екип.

Урокът премина със съдействието на г-жа И. Иванова.


Tържествено открихме STEM работилницата по НП „Изграждане на училища STEM среда“. Гости на събитието бяха:

г-жа С. Караколева – зам. областен управител на област Русе;

г-н Е. Енчев – зам. кмет на община Русе;

г-жа Р. Георгиева – началник на РУО-Русе;

г-жа Н. Крушева – управител на „Доминекс Про“;

директори и учители от русенски училища.

Директорът – Г. Григорова представи кратка презентация за реализирането на проекта.

Отец Светослав отслужи тържествен водосвет за здравето на всички ученици и учители.

Официалните гости поднесоха свойте поздравления към екипа на ОУ „Васил Априлов“

Поздравяваме всички учители и служители на училището, които участваха с доброволен труд в осъществяването на проекта!


STEM работилницата по БНТ 2

https://www.facebook.com/515180928987040/videos/1047630236048342


Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. Програмата ще финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове в две категории: малка (до 50 000 лв.) и голяма (до 300 000 лв.).