От 27.03. – 02.04.2022 г. Основно училище „Васил Априлов“ – Русе се включи в обучение по проект 2020-1-PL01-KA226-SCH-095968 Supporting parents in covid times (EDUCOV), като асоцииран партньор. То се проведе в Босна и Херцеговина. Проектът се изпълнява от 7 партньора в 6 държави: Полша, Словения, Португалия, Босна и Херцеговина, България и Турция.

  Основна цел на проекта е да се помогне на родителите на ученици в начален етап на обучение да разберат процеса на дистанционното обучение и да придобият необходимите умения за подкрепа на децата си у дома. Докато основната функция на училищата е да създадат среда, която стимулира учениците, използвайки различни методики и технологии, то родителите бяха изправени пред едни нови за тях педагогически, методически и технологични предизвикателства и имаха изключителна нужда от помощ и обучение.  Ограниченията поради кризата с covid-19 и адаптирането на образователната система към тези нови времена изискваха значителни усилия от учители, ученици и родители. Учителите трябваше да се приспособят към новите методи на преподаване, предимно дигитално ориентирани, а родителите трябваше да подкрепят домашното обучение, докато се справят със своите работни задачи и други предизвикателства.

   Модулите, които бяха разработени на проведеното обучение са:

1. Дигитални умения за родители (с фокус върху уменията нужни за дистанционно обучение на децата);

2. Педагогически умения за родители (включва по-скоро идеи и подходи при дистанционно обучение, информация за нуждите на децата по време на дистанционно обучение, целта не е да ги правим учители);

3. Умения за управление на времето – включва идеи как да съвместяваме работата с дистанционното обучение на децата, как да оптимизираме времето си през тези дни и т.н. (разработено от Езиков център Скай от България);

4. Умения за управление на стреса;

5. Комуникационни умения – насочени към общуването с учителите и децата по време на дистанционно обучение, опитали сме да дадем идеи за подобряване на връзката учител-родител-дете (разработено от Учебен център Рагина от България).