Анализ на анкета проведена сред учениците от ОУ „Васил Априлов“ – Русе за занимания по интереси 2023-2024 учебна година.