• Протокол №2 от проведенo заседание на обществения съвет в ОУ “Васил Априлов” 2023-2024
  • Протокол №1 от проведенo заседание на обществения съвет в ОУ “Васил Априлов” 2023-2024
  • Отчет за дейноста на обществения съвет е оснвоновно училище „Васил Априлов“ – Русе
  • Протокол №1 от проведенo заседание на обществения съвет в ОУ “Васил Априлов” 2022-2023
  • Протокол №2 от проведенo заседание на обществения съвет в ОУ “Васил Априлов” 2022-2023
  • Протокол №3 от проведенo заседание на обществения съвет в ОУ “Васил Априлов” 2022-2023
  • Протокол №4 от проведенo заседание на обществения съвет в ОУ “Васил Априлов” 2022-2023
  • Протокол №5 от проведенo заседание на обществения съвет в ОУ “Васил Априлов” 2022-2023
  • Протокол №6 от проведенo заседание на обществения съвет в ОУ “Васил Априлов” 2022-2023