Организиране на дейностите за приемане на заявления за участие в третия етап на класиране на места от държавния план-прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година РД-14-2346 25.07.2023

Приемане на заявления за участие в четвъртия етап на класиране на места в VIII клас от държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в неспециализираните училища

  • Заповед МОН за план прием в VIII клас