ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА ДОГРАМА В ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

Откриване на процедура за обществена поръчка за изпълнител на текущ ремонт и подмяна на дограма в ОУ „ Васил Априлов“ от 12.07.2023г. – https://app.eop.bg/today/316468