УСПЕХ

През учебната 2014/2015 година в училище “В. Априлов” се сформираха 13 извънкласни дейности:

Повече информация може да откриете в сайта на клуб “Светът на компютрите”- http://www.daskalo.com/vaprilovruse

 

 1. Студио “Театър на модата и естетиката” с ръководител Диана Поптонева;
 2. Клуб “Занимателна математика” с ръководител Емилия Ковачева;
 3. Клуб “Млад природозащитник и еколог” с ръководител Живка Драганова;
 4. Клуб Здраве и спорт – тенис” с ръководител Миглена Кинчева;
 5. Клуб “Млад читател” с ръководител Маринка Циркова;
 6. Клуб “Читател – изследовател” с ръководител Димитричка Георгиева;
 7. Клуб “Магията на цветовете”с ръководител Грета Ганева;
 8. Клуб “Спорт, туризъм и игри” с ръководител Елеонора Миланова;
 9. Клуб “Забавно ателие” с ръководител Катя Костадинова;
 10. Клуб “Пътешествие в света на природните и исторически забележителности” с ръководител Росица Кунчева;
 11. Клуб “Бит и традиции на българина” с ръководител Корнелия Петкова;
 12. Клуб “Краезнание” с ръководител Денка Панова;
 13. Клуб “Светът на компютрите” с ръководител Румяна Маркова.

През  изтеклата 2013/2014 учебна година в училището имаше 17 извънкласни дейности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.