ПРИЕМ – 2021/2022 учебна година

I клас

За учениците в първи клас предлагаме:

 • Едносменен режим на обучение от 8:00 ч.
 • Групи за целодневно обучение за организирана самоподготовка за всеки клас с висококвалифицирани преподаватели до 17.30 ч.
 • Обучение по английски език.
 • Психолог и педагогически съветник в подкрепа на ученици, учители и родители.
 • Съвременно обзаведени класни стаи с безжичен достъп от всяка точка на територията на училището, модерно обзаведен компютърен кабинет, интерактивни мултимедийни кабинети.
 • Занимания по интереси по програмиране, усвояване на основни дигитални компетентности, математика, драма, спорт, предприемачество.
 • Индивидуален подход към всеки ученик.
 • Ресурсни учители в помощ на затрудняващите се ученици.
 • Осигурени безплатни закуски.
 • Подсигурен обяд при заявка от родителите и място за хранене.
 • Постоянно медицинско обслужване.

 • Извънкласни дейности:

 • Дейности по интереси – Занимания по интереси – усвояване на основни дигитални компетентности, математика, драма, спорт, предприемачество;
 • Тренировки по бадминтон;
 • Състав за народни танци – от външен хореограф;
 • Богата училищна библиотека;
 • Компютърни кабинети;
 • Обзаведен център за целодневно обучение с игри и възможности за провеждане на занимания по интереси след обяд.

Подаването на документи  в библиотеката на ОУ “Васил Априлов” – ІІ етаж.

За повече информация може да видите тук!

Необходими документи:

 1. Заявление;
 2. Анкетен лист (по образец);
 3. Акт за раждане за сверка;
 4. Свидетелство от подготвителна група;
 5. Лична карта на родителя/настойника за сверка.
 6. Заявление за влючване на ученика в ЦДО

Адрес: гр. Русе бул. „Липник” №78, тел. 84 14 24;  e-mail: vasil_aprilov_ou@abv.bg


V клас

Училищен план- прием  за учебната 2021/2022 година за пети клас, както следва:

 1. План-прием за 5 клас за учебната 2021/2022 година за една общообразователни паралелки в дневна форма на обучение с целодневна организация на учебния ден с максимален брой ученици 26.
 2. Свободни места към 31.03.2021 г. в IV клас няма.
 3. Необходими документи за записване за пети клас за учебната 2021/2022 г./след 15.06.2021 г./:
 •  Заявление по образец от училището,  попълнено от родителя/настойника/ – попълва се в училище, като може да бъде изтеглено от сайта на училището/;
 • Акт за раждане на детето за сверка;
 • Лична карта на родителя/настойника за сверка;
 • Удостоверение за завършена начален етап – оригинал;
 • Удостоверение за преместване.
 1. Прием на документите: 

Документите се подават в библиотеката на училището от 9:00 ч. до 17:30 ч. всеки ден от понеделник до петък и се приемат от Даниела Йорданова – библиотекар.

 1. Предложение за избираеми учебни предмети: /Родителите/ настойниците избират 3 от предложените 5/:
 • Български език и литература
 • Математика
 • История и цивилизации
 • География и икономика
 • Човекът и природата