2023/2024 учебна година

  • Часови график за учебната 2023/2024 г.
  • Седмично разписание I – VII клас – ІI срок за учебната 2023/2024 г.
  • Седмично разписание и часови график на дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден за учебната 2023/2024 г.