Групата   Приказка за България е за извънкласни дейности по интереси. 

Поставени Цели:
Задоволяване на интереса към историята на България с допълнителни знания и компетентности извън учебното съдържание. Формиране и надграждане на патриотично възпитание.
 Очаквани резултати:
Повишен интерес към историята, нови знания и умения за бита на българите, осъзнато патриотично чувство и гордост от миналото ни.