Група по интереси – Спортни надежди, с ръководител  М. Кинчева

I. Цели:
Предоставяне на възможност за спортни занимания в колективните спортове. Усвояване на умения за игра в баскетбола. Спортсменско поведение и воля за победа.

II. Очаквани резултати:
Успешно демонстриране на умения за игра на баскетбол. Формиран колектиовен дух и воля за победа.

Изява на група по интереси – «Спортни надежди» с ръководител Миглена Кинчева – Двустранна среща с ученици от друго училище.

Целта на представителната изява е да покажат пред родителите своите умения и знания за играта баскетбол. Проведе се двустранна среща с учениците от ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе във физкултурния салон на ОУ „Васил Априлов“. В срещата участваха ученическите отбори, а зрители бяха техните родителите. Учениците от шести и седми  клас постигнаха успех, а учениците от трети и четвърти клас от нашето училище не успяха.