Група за извънкласни дейности  по  обучителни затруднения Математика 3 клас, с ръководител К. Костадинова

I. Цели:
Преодоляване на обучителните затруднения по математика. Повишаване на резултатите -текущи и годишни, формиране на трайни знания.

II. Очаквани резултати:
Повишени резултати и трайни знания по математика.

   На 24.04.2017 г. учениците, участващи в извъкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения от клуб по математика от III а и III б клас при ОУ „Васил Априлов“ – гр. Русе, се включиха в публична изява. Същата се състоя в МОЛ Русе. Целта на изявата бе учениците да доразвият качествата на паметта, да окриват причинно-следствени връзки, да могат да се ориентират в пространството и времето. Те с удоволствие проследиха прожекцията на филма на 2D „Смърфовете“, продукция от 2017 г., която бе с продължителност от 14,30 до 16,00 ч. После споделиха видяното със своите съученици и родители.