извънкласна дейност за   обучителни затруднения – Математика 4 клас, с ръководител М. Циркова

Цели на групата:
Преодоляване на обучителните затруднения по математика.

 Очаквани резултати:
Повишаване на текущите и годишни резултати и трайни знания по математика.