Група за ученици с обучителни затруднения – Математика – 4 клас, с ръководител  М. Циркова.

I. Цели:
Преодоляване на обучителните затруднения по математика.

II. Очаквани резултати:
Повишаване на текущите и годишни резултати и трайни знания по математика.

   На 30.05.2017 г.  От 12.20ч. се проведе представителна изява на учениците. Тя бе интересна и забавна, като в същия момент, чрез различните видове задачи, демонстрираха постигнатите резултати по математика за ІV клас. Работиха устно на черната дъска и на допълнителните материали. Гости бяха двамата директора на училището. В края учениците получиха за едногодишната работа в клуба.