I. Цели:
Развитие на творческите заложби на учениците в областта на изобразителното и приложното изкуство.

II. Очаквани резултати:
Изработване на рисунки, сувенири и др. с помощта на различни техники от изобразителното и приложното изкуство. Формиране на практически умения и естетически вкус към оформянето на среда.