Група за извънкласни дейности за   обучителни затруднения – Математика 6 клас, с ръководител Невяна Стойкова

I. Цели:
Преодоляване на пропуските в усвояването на знания по математика в 6 клас.

II. Очаквани резултати:
Повишаване равнището на знания по математика в 6 клас и достигане на нива предвидени в ДОС.