Група за извънкласни дейности за   обучителни затруднения – Математика 7 клас, с ръководител Р. Маркова

I. Цели:
Преодоляване на пропуските в усвояването на учебното съдържание по математика в 7 клас, повишаване на мотивацията за учение  и по-добро представяне на НВО. 

II. Очаквани резултати:
Повишаване равнището на знания по математика в 7 клас и достигане на нивата на държавния образователен стандарт.

Публичната изява се проведе на 9.05.2018г. под мотото “Математиката вече е лесна“ заедно с група по  затруднения Математика – 6 клас. Целта беше да се посочи напредъка на учениците от изученото учебно съдържание по предмета математика и подготовката им за НВО. Провеждането стана във формат на играта  „Стани богат“ от  електронната платформа  learningapps.org. С огромно желание се включиха всички участници от групата. Гости  на събитието бяха техни съученици и родители. Подготвена беше почерпка и грамоти за участниците.