Как ще тестват учениците за COVID-19 – ВИДЕО


Декларации за съгласие за присъствено обучение, валидни от 03.12.2021 г.


Уважаеми родители на учениците от V-VII клас,

Присъствено обучение на учениците от V-VII клас е възможно при наличие на най-малко 50% от учениците в паралелката с изразено съгласие за провеждане в училището два пъти седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи./ Насоки на МОН от 24.11.2021г./

Заявяването на желание за присъствено обучение става с декларация за съгласие, където посочвате дали ученикът ще се тества или има валиден документ от определените от МЗ.

На 29 и 30.11.2021г. във фоайето на училището ще има осигурени хартиени формуляри на декларации.

 Всички декларации трябва да се представят до 13.00ч. на 30.11.2021г. в училище, за да се предвидят необходимите тестове.

1.Декларация за съгласие за тестване и присъствено обучение- Приложение №1 

2. Декларация за съгласие за тестване и присъствено обучение за ученици със СОП – Приложение №21.Декларация за съгласие за тестване и присъствено обучение- Приложение №1 

2. Декларация за съгласие за тестване и присъствено обучение за ученици със СОП – Приложение №2


Заповеди за тестването на учениците в ОУ „Васил Априлов“ – Русе


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

Уважаеми родители, попълнете анкетата за провеждане на антигенни тестове сред учениците.