• Ръководство
Гергана Тодорова Григорова Директор
Димитричка Данаилова Георгиева Заместник-директор, учебна дейност
  • Администрация

Деспина Петкова Василева – Педагогически съветник

Даниела Иванова Йорданова – Библиотекар

Ирена Иванова Върбанова – Ръководител на направление ИКТ 

Денислав Живков Джуров – Ръководител на направление ИКТ 

Галя Тенева – Счетоводител

Галя Богданова Стоилова – Служител, човешки ресурси

Моника Борисова Цветкова – Домакин

  • Учители
Грета Стефанова Ганева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Ирена Асенова Тодорова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Ралица Димитрова Маркова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Юлия Тодорова Вълчева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Елия Антонова Андреева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Невяна Стоянова Николова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Катя Петрова Костадинова- Николова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Елеонора Георгиева Миланова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Лидия Петрова Савова Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Маргарита Георгиева Петрова Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Мелис Енвер Касим Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Радка Великова Данчовска Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Михаела Кирилова Николчева Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Росица Михайлова Кунчева Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Кирил Венев Павлов Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Венелин Ценков Антонов Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Лидия Георгиева Пенчева-Цанева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Румяна Вълчева Маркова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Павлина Атанасова Атанасова Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Денка Иванова Панова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Милена Костадинова Тодорова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Мариян Красимиров Крумов Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Лидия Стоянчева Петрова Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Изабела Радославова Тодорова Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас
Розмариа Христославова Билчева Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас
Диана Енчева Димитрова Учител, ресурсен
Кирил Емилов Тодоров Учител, ресурсен
Логопед