• Ръководство
Гергана ГригороваДиректор
Димитричка ГеоргиеваЗаместник-директор, учебна дейност
  • Администрация

Ирена Върбанова – Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“

Денислав Джуров – Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“

Деспина Василева – Педагогически съветник

Галя Тенева – Главен счетоводител

Галя Стоилова – Служител, човешки ресурси

Веселина Христова – Технически изпълнител

Моника Цветкова – Домакин

  • Учители
Катя Костадинова- НиколоваСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Елеонора МилановаСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Грета ГаневаСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Ирена ТодороваСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Ралица МарковаСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Юлия ВълчеваСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Елия АндрееваСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Невяна НиколоваСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Росица КунчеваСтарши учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Лидия СавоваУчител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Маргарита ПетроваСтарши учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Павлина АтанасоваУчител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Мелис КасимУчител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Радка ДанчовскаСтарши учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Михаела НиколчеваСтарши учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Даниела ПетроваУчител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Венелин АнтоновСтарши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Кирил ПавловСтарши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Лидия Пенчева-ЦаневаУчител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Румяна МарковаСтарши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Денка ПановаСтарши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Ивелина ИвановаСтарши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Петя АнтоноваУчител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Даниела ПетроваУчител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Милена ТодороваСтарши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Мариян КрумовСтарши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Лидия ПетроваУчител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас
Изабела ТодороваУчител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас
Розмариа БилчеваСтарши учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас
Диана ДимитроваУчител, ресурсен
Кирил ТодоровСтарши учител, ресурсен