Последни събития


В ОУ “Васил Априлов” на слънчевия първи декември, приключи кампанията “Помогни на твоето училище да стане ЕКОШАМПИОН”. В продължение на един месец учениците събираха в специализираните за целта жълти найлонови торби пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. С резултат над 100 чувала учениците доказаха своята екологична съпричастност към утрешния ден!


Уважаеми родители на учениците от V-VII клас,

Присъствено обучение на учениците от V-VII клас е възможно при наличие на най-малко 50% от учениците в паралелката с изразено съгласие за провеждане в училището два пъти седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи./ Насоки на МОН от 24.11.2021г./

Заявяването на желание за присъствено обучение става с декларация за съгласие, където посочвате дали ученикът ще се тества или има валиден документ от определените от МЗ.

На 29 и 30.11.2021г. във фоайето на училището ще има осигурени хартиени формуляри на декларации.

 Всички декларации трябва да се представят до 13.00ч. на 30.11.2021г. в училище, за да се предвидят необходимите тестове.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

1. От 16.11.2021г. с учениците от IIа,  IIб и  IVб клас, а от 18.11.2021 г. и учениците от Iа и Iб на които родителите са подали декларация за съгласие да бъдат тествани два пъти седмично с бързи антигенни  неинвазивни тестове със слюнка ще се провежда  присъствено обучение   при  организация на учебния ден утвърдена със Заповед № 251/12.11.2021г.

2. Всички ученици от  I –  IV клас пристигат в училище  по посочения график. Учениците, които ще се тестват, не консумират храна и вода 30 мин. преди провеждането на теста / храна и вода до 7.15ч/.

3. Учениците задължително носят маски по време на изследването, освен в момента на вземане на слюнчена проба.

4. Изследването на учениците се извършва в класната стая на паралелката от класния ръководител съвместно с учителя в ЦОУД  подпомагани от педагогическия съветник, медицинското лице и ресурсните учители.

5. С учениците от  IIа,  IIб и  IVб клас,  на които родителите не  са подали декларация за съгласие да бъдат тествани два пъти седмично с бързи антигенни  неинвазивни тестове със слюнка се провежда обучение от разстояние в електронна среда хибридно в Classroom.

6. Учителите, преподаващи в класовете, работят с включено електронно устройство  с микрофон и камера насочена към дъската. Планират  преподаването на нови знания от учебното съдържание в първите 20 минути от провеждането на учебните часове, след което предупреждават учениците в ОРЕС за края на часа и продължават работа с присъстващите в класната стая.

7. С учениците от Iа, Iб,  IIIа,   III б, и IVа клас продължава провеждане на обучение от разстояние в електронна среда синхронно в Google Classroom.


Днес тържествено открихме STEM работилницата по НП “Изграждане на училища STEM среда”. Гости на събитието бяха: г-жа С. Караколева – зам. областен управител на област Русе, г-н Е. Енчев – зам. кмет на община Русе, г-жа. Р. Георгиева – началник на РУО-Русе, г-жа. Н. Крушева – управител на “Доминекс Про”, директори и учители от русенски училища.

Директорът -г-жа Г. Григорова представи кратка презентация за реализирането на проекта.

Отец Светослав отслужи тържествен водосвет за здравето на всички ученици и учители. Официалните гости поднесоха свойте поздравления към екипа на ОУ “Васил Априлов”.

Поздравяваме всички учители и служители на училището, които участваха с доброволен труд в осъществяването на проекта!


През месец септември 2021 ОУ „Васил Априлов“ се включи в проект 2020-1-PL01-KA226-SCH-095968 Supporting parents in covid times (EDUCOV), като асоцииран партньор. Проектът се изпълнява от 7 партньора в 6 държави: Полша, Словения, Португалия, Босна и Херцеговина, България и Турция.

Основна цел на проекта е да се помогне на родителите на ученици в начален етап на обучение да разберат процеса на дистанционното обучение и да придобият необходимите умения за подкрепа на децата си у дома. Докато основната функция на училищата е да създадат среда, която стимулира учениците, използвайки различни методики и технологии, то родителите бяха изправени пред едни нови за тях педагогически, методически и технологични предизвикателства и имаха изключителна нужда от помощ и обучение. Ограниченията поради кризата с covid-19 и адаптирането на образователната система към тези нови времена изискваха значителни усилия от учители, ученици и родители. Учителите трябваше да се приспособят към новите методи на преподаване, предимно дигитално ориентирани, а родителите трябваше да подкрепят домашното обучение, докато се справят със своите работни задачи и други предизвикателства.

В рамките на проекта ще се разработят:

1. Образователна програма за родители – с утвърдени експерти в областта, както в сферата на образованието, така и на информационните технологии, за да могат родителите да придобият необходимите умения.

2. Програма за обучение на учители, за да могат да обучават родителите как да бъдат в подкрепа на своите деца по време на  онлайн обучението.

3. Ръководства за родители и учители за добре работещо и успешно дистанционно обучение.

4. Разработване на иновативен ресурс за електронно обучение на родители (т.нар. Bite-sized learning modules, които ще предоставят възможност обучението на родителите да се случва на съвсем малки образователни единици, отнемащи не повече от 5 минути от натовареното им ежедневие).

Представител на нашето училище взе участие във фокус група с образователни експерти. В групата се обсъдиха проблемите, които родителите посочват като най-важни за тях в анкетно проучване сред почти 1000 семейства в различни държави от ЕС. Бяха дискутирани различни методи за въздействие и подпомагане на родителите, както и начинът, по който тези знания и умения е най-удачно да бъдат преподавани.

Скъпи родители, искаме да ви кажем, че не сте сами. Нашето училище ще ви подпомогне в трудните моменти на дистанционно обучение, чрез обучение по дигитални, педагогически и меки умения. Обучението ще бъде кратко и целенасочено към вашите конкретни нужди за повишаване на вашите умения, като ще бъде изцяло практически насочено, като методите на обучение ще бъдат подбрани от неформалното образование и обучение – обещаваме минимум теоретични знания!

Очаквайте повече информация относно нашето участие на уебсайта и фейсбук страницата на училището.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Информираме ви, че от 24.09.2021г. в рамките на един месец ще се извършват ремонтни дейности на локалното платно успоредно на бул. Липник. Улицата ще бъде затворена за автомобили.


На 22-ри септември България ще чества едно от най-значимите събития от новата си история. На тази дата през 1908г. българската държава, една от най-старите в Европа, обявява своята независимост.

 Учениците от VI“A” клас и г-жа Д. Панова представиха презентация по повод предстоящия празник.


Отново на училище

Учебната 2021/2022 бе тържествено открита в двора на ОУ “Васил Априлов” – Русе с учениците от първи и пети клас. Първолаците бяха поздравени от петокласниците със стихове и песни за старта си в училище. По стара традиция чуха училищния звънец и получиха пожелания да им върви по вода в трудния път към знанието. Г-жа Г. Ганева, г-жа И. Тодорова и г-жа М. Петрова ги въведоха в обновените класни стаи. Всички останали ученици посрещнаха началото на учебната година в класните стаи.Гости на тържеството бяха много развълнувани родители.

Уважаеми родители на първокласници през учебната 2021/2022 година,Уведомяваме Ви, че всички родители на ученици записани за първи път в първи клас  имат право на еднократна помощ от 300 лв. за подготовка на детето за училище, независимо от дохода. Информация за необходимите документи и процедурата за подаването им може да получите тук


ПОВОД ЗА ГОРДОСТ

Скъпи приятели, талантливите ни ученици от 5 и 6 клас ни дадоха още един повод за гордост.Теодор Нгуен, Вероника Иванова, Есра Хасанова, Рая Петкова, Теодор Иванов, Бурджу Рахмиева, Мирена Иванова и Елица Петрова участваха в конкурса за рисунка “Европа подкрепя Русе”. Пет от общо 20-те експонирани рисунки на паната в центъра са на нашите ученици. Най-добрите бяха наградени от кмета на Русе.        Арт клуб „Колорит“

На 30 юни 2021г. с изложба от ученически рисунки, приключи дейността си Арт клуб „Колорит“ в ОУ „В. Априлов“- Русе, с ръководител Милена Тодорова.Творбите на участниците са изпълнени в различни техники и жанрове, с въображение и майсторство.По време на занятията малките художници обогатиха знанията си за изобразителното изкуство. Работата в клуба стимулира както самостоятелната им творческа дейност, възможността за проявяване на креативност и естетически усет, така и тяхната увереност в собствените сили и възможности.


Попътен вятър и успех, випуск 2021!


ВРАБЧЕТА

Всяко дълго пътуване започва с малка крачка напред.Учениците от IVа клас направиха тази първата крачка. На 3-ти, юли в аулата на училището, бъдещите петокласници представиха кратка програма, подготвена от самите тях/с неоценимата помощ на г-жа Ирина Амрозова/.В присъствието на своите родители, те получиха удостоверенията си за завършен начален етап- награда за четиригодишния труд и усилията, които положиха.Предстои им да продължат по пътя на знанието.Стъпвайте смело и сигурно, ВРАБЧЕТА, с високо вдигната глава . Не се предавайте, а бъдете целеустремени. И ако „съдбата ти затвори вратата – влез през прозореца”…, защото винаги има начин!КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ: „ТЕХНО РИЦАРИ“ – 3 КЛАС

На 30.06.2021 г. от 10:00 часа в кабинет 312 /Компютърен кабинет/, се проведе публична изява на клуб по интереси „Техно рицари“ – 3 клас, финансиран по проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.. На мероприятието присъстваха ученици, учители и ръководството на ОУ “Васил Априлов“ Участниците представиха изработените от тях дигитални книги, които създаваха в продължение на часове. Групата работи в периода от 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г.. Занятията се провеждаха в ОУ „Васил Априлов – Русе“, с ръководител г-н Д. Джуровв


„Екология и здраве“, Проект BG05M20P001-2.11-0001 „Подкрепа за успех“

На 17.06.21 г. се проведе представителна изява „Ние и природата“ на група за занимания по интереси „Екология и здраве“, Проект BG05M20P001-2.11-0001 „Подкрепа за успех“ с ръководител г -жа Ивелина Иванова. Учениците от групата представиха интересни факти за нашата природа, за живота на някои растения и животни, за природните паркове и резервати. Публиката активно участва в  решаването на кръстословица. След вярното й попълване  се получи думата пеликан. Децата разказаха за къдроглавия и розов пеликан, срещащ се на територията на биосферен резерват „Сребърна“. Проведена беше викторина, свързана с интересна презентация, изготвена от учениците.Изявата завърши с призив към всички  „Да се грижим и опазваме природата“.


Справка за свободни места за първи клас след първо класиране към дата 08.06.2021г. : 18 ученици


Програми за занимания по интереси и проектни дейности по класове за м. юни 2021г.

Приложение № 1 –  I а, I б клас

Приложение № 2 – II а, II б клас

Приложение № 3 – III а, III б клас

Приложение № 4 – IV а

Приложение № 5 – V а, V б клас

Приложение № 6 – VI а, VI б клас


ВАЖНО!!! ЗАПОВЕД ЗА КРАЯ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК В ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕРезултати от математическото състезание “Европейско кенгуру”

Образование по време на пандемия – една година по-късно. Разговор с директора на основно училище „Васил Априлов“ Гергана Григорова и педагогическия съветник на учебното заведение Деспина Василева – предаването е “Знание.БГ” по БНТ2
 


ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ “ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ” ОТ 18.03.2021 г.

Освобождението на Русе – 20.02.1878г

Специална стая за занимания по интереси за 5-7 клас по НП” Осигуряване на съвременна образователна среда -2020″ модул ” Подкрепа на целодневното обучение на учениците” изградихме през 2020г.
Цветовете, мебелите, игрите и материалите в нея са подбрани според предпочитанията на децата.
Още едно ново и модерно обзаведено пространство за развитие на способностите на учениците.

Continue reading “Последни събития”