Анализ на анкета проведена сред учениците от ОУ „Васил Априлов“ – Русе във възрастова група V-VII клас

по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ съгласно приложение № 21


Модул 2. Спорт

Списък на общинските, държавните и частните училища, включени за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – модул 2 Спорт  (публ. 07.09.2022 г.)