На основание  Заповед №430 /2.12.2016г. се утвърди новоизбрания Обществен съвет при ОУ „Васил Априлов“:

І. Членове:

  1. Теодора Георгиева Кралева – Любенова – представител на Община Русе, определена от кмета на Община Русе;
  2. Боряна Ангелова Атанасова – представител на родителите;
  3. Катина Димитрова Атанасова – представител на родителите;
  4. Таня Цветанова Петрова – представител на родителите;
  5. Петя Йорданова Любенова- представител на родителите;

ІІ. Резервни членове:

  1. Ангел Матеев Матеев –  представител на Община Русе, определена от кмета на Община Русе;
  2. Лора Колева Александрова –  представител на родителите;
  3. Ценка Симеонова Желева –  представител на родителите;
  4. Николинка Христова Йорданова – представител на родителите; 
  5. Таня Ангелова Петкова – представител на родителите.

Членовете и резервните членове на Обществения съвет се определят със срок на дейност три години.