ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 10.11.2016г. / четвъртък/ от 18.00ч. в класните стаи на класовете в ОУ „ Васил Априлов” ще се проведе родителска среща при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Запознаване с Правилник за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  2. Избор на 2 представители от клас, които да участват в избора на членове на обществен съвет на ОУ „ Васил Априлов”.
  3. Други текущи въпроси на класа.                                                                            Допълнителна информация по темата може да намерите   тук  или на mon.bg

                               

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.