• План-прием I и IV клас 2024-2025 учебна година
    • График за дейностите по прием в I клас за учебната 2024/2025
    • Заповед № / г. – Лице за въвеждане в електронната система 
    • Класирани деца за I клас  – II класиране 
      План-прием VIII клас 2024/2025 учебна година 

Организиране на дейностите за приемане на заявления за участие в третия етап на класиране на места от държавния план-прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година РД-14-2346 25.07.2023 

Приемане на заявления за участие в четвъртия етап на класиране на места в VIII клас от държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в неспециализираните училища

  • Заповед МОН за план прием в VIII клас